31 december 2009 |

Rapport från utvärderingen av Kärnavfallsrådets genomlysningsprojekt klar

Under 2009 har Kärnavfallsrådet utvärderat det genomlysningsprojekt som rådet genomfört sedan 2007. I dagarna har en rapport från utvärderingen presenterats. Genomlysningsprojektet får genomgående ett gott betyg från den målgrupp som rådet vänt sig till och 9 av 10 vill att projektet fortsätter till dess at ett beslut om ett slutförvar fattats. 6 av 10 ville ha en fortsättning även efter ett beslut om ett slutförvar.

Länkar:

Nyhet på Kärnavfallsrådets hemsida med rapporten från utvärderingen av genomlysningsprojektet 091231 >>

Rapporten från utvärderingen av Kärnavfallsrådets genomlysningsprojekt >>

Logga in