30 maj 2010 |

Rapport klar från seminarium om djupa borrhål i USA

Den 15 mars arrangerades ett seminarium i Washington, DC om djupa borrhål som slutförvarsmetod för kärnavfall. Seminariet anordnades av Sandia National Laboratory och Massachusetts Institute of Technology, MIT. Rapporten från seminariet är nu färdig och finns att ladda ned nedan.

Länk:

Rapporten ”Deep Borehole Dispisal of Nuclear Waste: Report from a Sandia-MIT Workshop on March 15, 2010 in Washington, DC.” >>

Nyhet på MKG:s hemsida om djupa borrhålseminariet den 15 mars i Washington >>

Mer på MKG:S hemsida om djupa borrhål >>

Logga in