16 november 2009 |

Rapporten från upptaget av LOT A2-paketet i Äspö-laboratoriet slutligen publicerad

Efter att ha dröjt med publiceringen i flera år har nu Kärnavfallsbolaget SKB släppt slutrapporten från upptaget av paketet A2 i LOT-försöket i berglaboratoriet i Äspö nära Oskarshamns kärnkraftverk. LOT A2-paketet har varit uppvärmt en simulerad slutförvarsmiljö i drygt 5 år. Rapporten släpptes samma dag som Kärnavfallsrådets kopparkorrosionsseminarium och därför kunde inte experterna på mötet ta del av slutrapporten innan mötet. Rapporten visar på oväntad hög kopparkorrosion som kärnavfallsbolaget försöker förklara med att det stängts in syre i försöket. Trots att det nu är känt att syre snabbt förbrukas i slutförvarsmiljön.

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har under drygt ett år försökt granska de försök på barriärerna av koppar och lera som kärnavfallsbolaget SKB genomför i en slutförvarsliknande miljö i berglaboratoriet på Äspö vid Oskarhamns kärnkraftverk. Försöken visar generellt på oväntat höga kopparkorrosionshastigheter. Nu har kärnavfallsbolaget SKB, efter snart fyra år från upptaget av det s k A2-paketet i LOT-projektet, publicerat resultaten från försöken. Rapporten finns nedan. I LOT A2-paketet har koppar och lera varit uppvärmda i drygt 5 år. För att förklara den kraftiga kopparkorrosionen måste bolaget anta att det stängts in stora mängder syre i försöket. Samtidigt visar andra försök att syre snabbt förbrukas i en slutförvarsmiljö, på dagar eller veckor. Bakterier i grundvattnet förbrukar syre och syre förbrukas även snabbt i bentonitlera. Rapporter som visar på detta finns nedan.

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, menar att resultaten från LOT-försöken måste bearbetas ytterligare och eventuella kopplingar till KTH-forskarnas arbete med kopparkorrosion i en syrefri miljö utredas. Strålsäkerhetsmyndigheten genomför nu en expertgranskning av kopparkorrosionsförsöken i Äspö-laboratoriet med externa experter från Storbritannien.

Det finns ytterligare tre försökspaket i LOT-projektet. Paketet LOT S2 skulle tagits upp efter att analysen av LOT A2 var klar. Nu har paketet varit uppvärmt i snart 10 år. MKG anser att paketet ska tas upp och analyseras innan kärnavfallsbolaget lämnar in sin ansökan om att få bygga ett slutförvar. MKG kräver att upptaget måste ske med deltagande av från SKB och dess konsultbolag fristående forskare.

Merparten av de rapporter som kärnavfallsbolaget SKB publicerar med resultat från Äspölaboratoriet är så kallade IPR-rapporter som bolaget anser vara företagsinterna. MKG har fått tillgång till ett flertal rapporter och har publicerat dem på vår hemsida för att göra dem mer allmänt tillgängliga. En länk till rapporterna finns nedan. Där finns även ett utkast till LOT A2-raporten från hösten 2008.

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, menar att det i Äspö-laboratoriet finns kunskap som nu bara SKB och dess konsulter har tillgång till, men som skulle kunna bidra för att förstå de korrosionsprocesser som sker i vatten mellan koppar och bentonit i en slutförvarsmiljö. MKG menar att det är olyckligt att experterna som deltog på Kärnavfallsrådets kopparkorrosionsseminarium den 16:e november (länk nedan) inte hade tillgång till slutrapporten från upptaget av LOT A2-paketet.

Rapport från upptaget av LOT A2-paketet (SKB TR-09-29) >>

Rapport som visar att bakterier i grundvatten snabbt förbrukar syret (SKB TR 01-05 om Rex-projektet) >>

Rapport som visar att syre snabbt förbrukas i bentonitlera (Posiva WR 2007-62) >>

Nyhet om att MKG lagt ut rapporter från försöken i SKB:s berglaboratorium i Äspö >>

Nyhet om Kärnavfallsrådets internationella seminarium om kopparkorrosion >>

Logga in