16 september 2014 |

Regeringen skickar in sin femte rapport till IAEA:s Joint Convention

Den 16 september skickade regeringen in sin rapport till Joint Convention, det internationella kärnenergiorganet IAEA:s fördrag om säkerheten vid hanteringen av radioaktivt avfall. Rapporten är den femte i ordningen.

År 1997 skrev Sverige under det internationella kärnenergiorganet IAEA:s fördrag ”Joint Convention on the Safty of Spent Fuel Management and on the Safety of Radioactive Waste Management”. Vart tredje år skickar regeringen in en nationell rapport om det svenska kärnavfallsprogrammet och den för 2014 blir den femte i ordningen. Rapporten tar bl.a. upp övergången till en prövningsprocess av slutförvaret för använt kärnbränsle, som pågått sedan 2011. Rapporten är framtagen av en arbetsgrupp med representanter från Strålsäkerhetsmyndigheten och kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB. 

 

Länkar:

Ds 2014:32 Sweden’s fifth national report under the Joint Convention on the safety of spent fuel management and the safety of radioactive waste management >>

Rapporten på regeringens web >> 

Rapporten på Strålsäkerhetsmyndighetens web >>

 

 

Logga in