22 juni 2011 |

Riksdagen har röstat ja till ändringar i Studsvikslagen

Riksdagen röstade ja till att den avgift som kärnkraftsindustrin betalar för avfallshanteringen från och avvecklingen av vissa historiska kärntekniska verksamheter, i huvudsak vid Studsvik, ska tas ut till och med utgången av 2017.

Enligt ett tidigare beslut skulle Studsvikslagen upphöra att gälla den 1 januari 2012. Våren 2010 lyfte Strålsäkerhetsmyndigheten frågan till Miljödepartementet att det fanns risker för att inte nog medel skulle betalas in till Kärnavfallsfonden om lagen skulle upphöra, och att lagen därför borde finnas kvar. Nedan finns länkar till MKG:s nyhet om den proposition som regeringen därefter skickade till riksdagen i frågan samt länk till riksdagens hemsida om beslutet som togs den 22 juni. 

Om Studsvikslagen
I lagen (1988:1597) om finansiering av hanteringen av visst radioaktivt avfall m.m., även kallad Studsvikslagen, regleras de medel som kärnkraftsbolagen ska betala in till Kärnavfallsfonden för att ta hand om det historiska kärnavfallet från tiden innan kärnkraftverkens drift och för att riva gamla anläggningar inklusive forskningsreaktorerna vid Studsvik.

 

Länkar:

Nyhet på MKG:s hemsida om propositionen om ändringar i studsvikslagen, 110419 >>

Information på regeringens hemsida, 110622 >>

 

 

Logga in