31 januari 2018 |

Samråd inför rivning av Ringhals 1 och 2 samt markförvar

Ringhals AB har för avsikt att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken för att montera ner och riva reaktorerna Ringhals 1 och 2. Tillståndsansökan kommer även att omfatta ett markförvar för uppläggning av rivningsavfall som är mycket lågaktivt. Synpunkter på samrådsunderlaget önskas senast den 31 januari 2018. 


Länkar:

Inbjudan till samråd, 171102 >>

Samrådsunderlag, 171102 >>

 

 

Logga in