4 december 2017 - 31 januari 2018 |

Samrådsmöte inför rivning av Ringhals 1 och 2 samt markförvar

Ringhals AB har för avsikt att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken för att montera ner och riva reaktorerna Ringhals 1 och 2. Tillståndsansökan kommer även att omfatta ett markförvar för uppläggning av rivningsavfall som är mycket lågaktivt.

Ett samrådsmöte genomförs den 4 december kl 18-20 i Ringhals infocenter. Inbjudan finns nedan.

Sista dag för synpukter i samrådet den 31 januari 2018. 

Länkar:

Ursprunglig inbjudan till samråd, 171102 >>

Inbjudan till samrådsmöte den 4 december >>

Samrådsunderlag, 171102 >>

Logga in