14 februari 2018, 18:00 - 20:00 |

Samråd om nedmontering och rivning av Barsebäck

Barsebäck Kraft AB (BKAB) har idag tillstånd enligt Miljöbalken för att bedriva miljöfarlig verksamhet. Den nuvarande fasen kallas servicedrift för inledande avveckling av kärnkraftverket. För att gå in i nästa fas, nedmontering och rivning, kommer BKAB att ansöka om nytt tillstånd hos mark- och miljödomstolen. I enlighet med 6 kap miljöbalken inbjuder BKAB till samråd. Synpunkter ska vara dem till handa senast 28 februari 2018. 

Tid: 14 februari kl.18-20, lättare förtäring bjuds från 17:30
Plats: Barsebäck Resort Järavallen 
Anmälan: pga lättare förtäring senast 7 februari (se länk nedan)

Länk:

BKAB inbjudan till samråd 14 februari >> 

"Barsebäck ska rivas och återställas till industrimark" Sydsvenskan 180215 >>

Logga in