28 mars 2011 |

Seminarium i Östhammar om den långsiktiga säkerheten i det planerade slutförvaret

Under våren kommer tre seminarier anordnas i Östhammar av Opinionsgruppen för säker slutförvaring, Oss, Naturskyddsföreningen Uppsala län och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG. Seminarierna tar upp avgörande frågor från kärnavfallsbolaget SKB:s ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle samt hur den kommande granskningen kommer att gå till.

Uppdatering: Länkar till nyheter om seminarierna finner du längst ned på sidan.

Seminarierna är öppna och anordnas i Östhammar kommun, där kärnavfallsbolaget SKB vill bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle. 

5 april – Fungerar skyddsbarriärerna i slutförvaret?
Osäkerheten om bergsmassa, lera och koppar, enligt KBS-metoden, kan leva upp till kravet att skydda det använda kärnbränslet i över hundra tusen år är stor. Kan slutförvaret börja läcka redan inom tusen år?

Medverkande: Willis Forsling, professor i kemi, Luleå universitet och Peter Szakalós forskare i korrosionslära, Kungliga tekniska högskolan, KTH.

26 april – Finns det andra metoder och platser för slutförvaret som kan bli bättre?
Vad finns det för alternativ till Forsmark och KBS-metoden? Kärnavfallsrådet har senast i år efterfrågat mer forskning i alternativet djupa borrhål. Hur fungerar det och var finns alternativa platser till slutförvaring?

Medverkande: Karl-Inge Åhäll, berggrundsgeolog och professor vid Karlstads universitet. Åhäll har på Kärnavfallsrådets uppdrag granskat och sammanställt en rapport om deponeringsdjupets betydelse vid slutförvar av använt kärnbränsle i berggrunden.

10 maj – Hur kommer granskningen och prövningen av slutförvaret gå till?
Nu har en ny fas startat – granskningen av kärnavfallsbolaget SKB:s ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle. Hur fungerar arbetet juridiskt och vilka aktörer gör vad?

Medverkande: Kenneth Gunnarsson, Opinionsgruppen för säker slutförvaring, Oss och Johan Swahn, Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG.

Tid: Kl.18-21
Plats: Östhammars Missionskyrka, Svarvaregatan 6
Anmälan för fika: MKG bjuder på smörgås och kaffe för dem som anmäler sig. Maila ditt namn till oss(at)avfallskedjan.se eller ring 070-2465460.

Arrangörer:

Opinionsgruppen för säker slutförvaring i Östhammar, Oss >>

Naturskyddsföreningen Uppsala län >>

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG >>

 

Länkar:

Uppdatering: Nyhet på MKG:s hemsida om seminarierna:
- Fungerar skyddsbarriärerna i slutförvaret? 110405 >>
- Finns det andra metoder och platser för slutförvaret som kan bli bättre? 110426 >>
- Hur kommer granskningen och prövningen av slutförvaret gå till? 110510 >>

 

 

 

Logga in