21 december 2010 |

SKB har valt Nacka miljödomstol för ansökan

Kärnavfallsbolaget SKB har valt att lämna in den kommande ansökan om att få bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark till Nacka miljödomstol. Ansökan är planerad till den 16 mars. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, välkomnar att bolaget har valt att skicka ansökan till den domstol som ligger närmast slutförvaret.

Kärnavfallsbolaget SKB har nu gett besked om att bolaget kommer att skicka sin ansökan om att få bygga ett slutförvar av använt kärnbränsle till Nacka miljödomstol och inte till Växjö miljödomstol. Möjligheten för bolaget att själva välja domstol blev möjligt i och med en lagändring i februari 2009 efter förslag av SKB. Lagändringen gjorde det möjligt att ansöka om att få bygga ett slutförvar i Östhammar kommun i Växjö miljödomstol, istället för Nacka miljödomstol som är närmast. En prövning långt bort från slutförvaret skulle försvåra för invånarna i Östhammar kommun och lokala organisationer att delta i huvudförhandlingen.

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, välkomnar att bolaget har valt att skicka ansökan till den domstol som ligger närmast slutförvaret.

Länkar:

SKB:s brev till Nacka miljödomstol >>

Länk till SKB:s hemsida om val av miljödomstol >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att riksdagen beslutade att industrin får välja miljödomstol, 090211 >>

Logga in