13 april 2016 |

SKB höll konferens om det svenska kärnavfallsprogrammet

Kärnkraftsindustrins kärnavfallsbolag SKB bjöd den 13 april in myndigheter, politiker och organisationer till ”Mötesplats SKB” om det svenska kärnavfallsprogrammet. Syftet med mötet var enligt bolaget att skapa en plats för utbyte av lärdomar. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, fann inget nytt på själva mötet men i en intervju för Vetenskapsradion i samband med mötet betonade SSM att de anser att det går att lösa osäkerheter kring t.ex. kopparkorrosion efter att tillstånd ges. MKG anser att tillstånd inte kan ges innan det är klargjort att kopparkapslar och lerbuffert kommer att fungera som i bolagets modeller. 

På kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s konferens, Mötesplats SKB, den 13 april, deltog flera talare. Från kärnavfallsbolaget talade Christopher Eckerberg, verkställande direktör, om var bolaget står idag och Susanne Andersson, driftchef, om hur stängningsbesluten av reaktorer påverkar SKB:s arbete. Från Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, talade Ansi Gerhardsson, enhetschef, om myndighetens roll och granskning.

De riksdagspolitiker som deltog under en kort paneldebatt om det framtida beslutet om kärnavfallsfrågan var Åsa Lindestam (S), Lars Hjälmered (M), Lise Nordin (Mp) och Solveig Zander (C). Åsikter som kom upp var bl.a. att låta arbetet med ett slutförvar ta tid för bästa säkerhet, vikten av delaktighet av befolkningen och ökade diskussioner i riksdagen inför närmandet av ett beslut.

Vetenskapsradion fanns med och bevakade dagen och i ett inslag i P1 på morgonen dagen efter fanns en intervju med Ansi Gerhardsson, SSM, där hon talade om prövningen som en stegvis process. Gerhardsson svarade att detta även gäller frågor om hur kapseln fungerar i en slutförvarsmiljö. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, är högst frågande om detta betyder att SSM inte vill ha klarhet innan tillstånd ges om de centrala skydden för människa och miljö i industrins slutförvarsmetod, kopparkapseln och lerbufferten, kommer att fungera. SSM har sagt till miljödomstolen att de tycker de har tillräckligt med kunskap om de konstgjorda barriärerna för att pröva ansökan i sak. Det går då inte att sedan säga att tillstånd kan även om vi inte har kunskap nog om barriärerna eftersom vi eventuellt kan ta fram mer kunskap efter prövningen är klar.

Efter en kort paus talade Daniel Westlén, anställd på både Vattenfall och SKB, om fjärde generationens reaktorer, och om det kan påverka kärnavfallsfrågan. Westléns slutsats var att arbetet med ett slutförvar skulle fortsätta enligt SKB:s planer och om vi om 10, 20 eller 30 år vill ha fjärde generationens reaktorer så finns det även då mycket bränsle att använda i mellanlagret Clab.

På scen intervjuades därefter Peter Wretlund (S), kommunstyrelsens ordförande i Oskarshamn samt Margareta Widén-Berggren (S), Östhammar kommuns vice ordförande. Widén-Berggren berättade bl.a. att frågorna om slutförvarets säkerhet var avgörande och talade om vikten av att ha de underlag som behövs. Widén-Berggren nämnde även här en ev. folkomröstning. Intervjun fortsatte sedan in i ett panelsamtal med även Carl-Reinhold ordförande i Kärnavfallsrådet, Ansi Gerhardsson, SSM och Christopher Eckerberg, SKB.  

 

Länkar:

Program >> 

Nyhet om SSM i SR Vetenskapsradion ”Kärnkraftsavfall på väg mot milstolpe”, 160414 >> 

Presentationer:

- "Så påverkas SKB:s arbete av förtida stängning av reaktorer, Susanne Andersson, SKB >>
- "Granskning av slutförvarsanläggningar", Ansi Gerhardsson, SSM >>
- "Generation IV", Daniel Westlén, Vattenfall >>

Kalendernyhet på MKG:s hemsida om mötet >>

Logga in