15 februari 2013 |

SKB lämnar in plan för komplettering av SSM-frågor från december 2012

Den 15 februari lämnade kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB in en plan för hur bolaget tänker svara på Strålsäkerhetsmyndighetens kompletteringskrav som skickades till bolaget i december 2012.

Den 7:e, 10:e och 17:e december 2012 lämnade Strålsäkerhetsmyndigheten SSM in totalt tretton kompletteringskrav till kärnavfallsbolaget SKB rörande långsiktig miljösäkerhet. Den 15 februari lämnade SKB en plan för hur kraven ska besvaras. Planen kan laddas ner nedan.

 

Länkar:

SKB:s plan för kompletteringar av frågeställningar från SSM i december 2012 130215 >>

Länk till nyhet om SSM:s kompletteringskrav 7:e, 10:e och 17:e december 2012 121207 >>

Logga in