9 juni 2010 |

SKB-rapport om etiska och filosofiska perspektiv på kärnavfallsfrågan

Filosofiprofessorn Sven Ove Hansson har skrivit åtta essäer med betraktelser över kärnavfallsfrågan. Kärnavfallsbolaget SKB har samlat dem i rapporten ”Etiska och filosofiska perspektiv på kärnavfallsfrågan”.

Sven Ove Hansson, professor i filosofi vid Kungliga Teknologiska Högskolan, har med finansiering från kärnavfallsbolaget SKB:s samhällsforskningsprogram skrivit betraktelser över kärnavfallsfrågan i ett etiskt och filosofiskt perspektiv. Bolaget har publicerat dessa i rapporten ”Etiska och filosofiska perspektiv på kärnavfallsfrågan”. Rapporten innehåller åtta essäer på olika teman, bl.a. ”risk och osäkerheter”, ”strålning som etiskt problem” och ”riskhantering som politisk fråga”.

Länk:

Rapporten ”Etiska och filosofiska perspektiv på kärnavfallsfrågan >>

SKB:s samhällsforskningsprogram >>

Logga in