8 april 2016 |

SKB:s kärnavfallsfartyg M/S Sigrid på grund utanför Barsebäck

Kraftindustrins kärnavfallsbolags SKB:s fartyg M/S Sigrid, med uppdraget att transportera bolagets radioaktiva avfall, gick på grund utanför det nedlagda kärnkraftverket i Barsebäck på morgonen den 8 april. Uppdatering: UNT rapporterar om den efterföljande kontrollen av fartyget. Se länk nedan.

Det fartyg som kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB använder för att transportera radioaktivt avfall, M/S Sigrid, gick på grund den 8 april på en sandbank utanför det nedlagda kärnkraftverket i Barsebäck. Enligt Sjöfartsverket i en artikel på P4 Malmö fanns det inga farliga gods ombord, inga kom till skada och det har inte skett några andra läckage från fartyget. Sigrid skulle hämta upp radioaktivt rivningsavfall från anläggningen. Varför grundstötningen inträffade är oklart. Särskilt som det fanns en lots ombord.

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, anser att det är viktigt att det klargörs vad som orsakade olyckan. Sigrid används även för att transportera använt kärnbränsle mellan kärnkraftverken och en grundstötning mot något annat än en sandbank skulle kunna ge allvarligare problem.

 

Länkar:

Nyhet på P4 Malmöhus: ”Kärnavfallsfartyg på grund i Öresund”, 160408 >> 

Nyhet på P4 Malmöhus: ”Kustbevakningen: Inga uppgifter om läckage”, 160408 >>

Uppdatering:
UNT "Oklart när Sigrid kan tas i drift", 160414 >>

Logga in