22 juni 2015 |

SKB:s mervärdespengar till Östhammars kommun i blåsväder

Under juni har P4 Uppland sänt en serie granskningsreportage om de mervärdespengar som kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB ger till Östhammars kommun och som finansierar största delen av kommunens näringslivschefs lön, konferensresor, skolprojekt, m.m. Bolaget vill bygga sitt slutförvar för använt kärnbränsle i kommunen och kommunen har ett veto över projektet. Kommunen anmäldes efter granskningen misstänkt för mutbrott men förundersökning lades ner p.g.a. av att mervärdesavtalet kunde liknas vid ett sponsringsavtal.

Kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB vill bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark, Östhammars kommun. Kommunen har gått med på att bolaget får ansöka om Forsmark som plats för slutförvaret, men de har ännu inte gett sitt slutliga ja till projektet. Ansökan ska först prövas av mark- och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten. Frågan om tillstånd tas till slut av regeringen som innan den tar beslutet kommer kommunen att tilfrågas om om ett godkännande. Bolaget lämnade in sin ansökan 2011 och prövningsprocessen pågår och kommer att göra det flera år till. 

Sedan fem år tillbaka har kärnavfallsbolaget och Östhammars kommun slutit ett mervärdesavtal, där s.k. mervärdespengar ges från bolaget till kommunen.  Kommunen använder pengarna till att finansiera bl.a. större delen av kommunens näringslivschef, skolprojekt, en idrottsanläggning och näringslivsutveckling. Mervärdespengar ges även till Oskarshamns kommun där bolaget också är verksam.

Kärnavfallsbolaget SKB:s vd Christopher Eckerberg säger i en intervju till P4 Uppland den 2 juni: ”Genom de satsningar vi gör hoppas vi att infrastrukturen ska förbättras eller att utbildningsväsendet ska gynnas, så att det blir lätt för oss att göra vårt jobb i de kommunerna i framtiden”. 

Avtalet ska enligt P4 Uppland ge värden motsvarande totalt en halv miljard kronor om slutförvaret blir av i Östhammar. Annars stannar det på omkring hundra miljoner kronor. Hittills har över 30 miljoner betalats ut. Det är en styrgrupp på fem personer med tre representanter från kärnkraftsindustrin och kärnavfallsbolaget, samt kommunstyrelseordförandena i Östhammar och Oskarshamn som bestämmer vad mervärdespengarna ska gå till.

I en intervju den 16 juni säger Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet, till P4 Uppland: ”Nu har man liksom skuffat bort fullmäktige och gett den bollen till SKB. Problemet är att styrgruppen saknar demokratisk legitimitet, besluten är inte överklagbara och det finns ingen som helst insyn. Vad är då fullmäktige till för? Vad är de kommunala valen till för överhuvudtaget alls?” 

Miljöpartisten Kerstin Dreborg ser risker med pengarna inför en lokal folkomröstning om ett slutförvar. Hon säger till P4 Uppland: ”Jag tror att Östhammarsbor och även vi politiker påverkas, kanske främst undermedvetet, för att man vet att pengarna finns och man vet att det kan komma mer.

Centerpartisten och kommunstyrelsens ordförande Jacob Spangenberg däremot tror inte uppfattningen om slutförvaret påverkas av pengarna, ”Men däremot så påverkar det naturligtvis att Östhammars kommun blir positiva till SKB. Det är ju en del av deras goodwill-arbete.”

Efter P4 Upplands granskning anmälde Folkkampanjen mot kärnkraft och kärnvapen Östhammars kommun för misstänkt mutbrott. Den 22 juni publicerade P4 Uppland nyheten att åklagaren Johan Lindmark vid riksenheten mot korruption lägger ner förundersökningen. Åklagaren liknar Östhammar och bolagets avtal vid ett sponsringsavtal och faller därför utanför mutlagstiftningen.

 

Länkar:

Alla nyheter från P4 Uppland samlade på SR:s hemsida >>

Nyhet i DN ”Mutåtal hotar tjänsteman i Östhammar”, 150618 >>

 

 

Logga in