16 december 2010 |

Slutförvar av använt kärnbränsle - tema i SSM:s tidning Strålsäkert

Idag kom det tredje numret av Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM:s tidning Strålsäkert för 2010. Temat i tidningen är slutförvaring av använt kärnbränsle.

Strålsäkerhetsmyndighetens, SSM:s, tidning Strålsäkert 3/2010 har idag kommit och har som tema slutförvaring av använt kärnbränsle. Tidningen innehåller bland annat en intervju med Östhammars kommunstyrelses ordförande Jacob Spangenberg. Östhammar är den kommun i vilken kärnavfallsbolaget SKB har valt att bygga ett slutförvar om den kommande ansökan godkänns. Tidningen tar också upp aktuella frågor om kopparkorrosion och erosion vid kommande istider samt informationsöverföring till kommande generationer. 

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, anser att det är utmärkt att myndigheten informerar mer om kärnavfallsfrågan. Däremot har förening några synpunkter på den information som ges i tidningen. 

I tidningen nämns på flera ställen det veto som Östhammars kommun har på slutförvarsprojektet. Detta utan att ange att det finns en vetoventil i Miljöbalken för några specifika projekt, bl.a. slutförvar av kärnavfall. Denna vetoventil gör det möjligt för regeringen att ge tillstånd oavsett om kommunen säger nej till ett slutförvar. Inget säger att det kommer att bli så men det går aldrig i förväg att veta hur framtida regeringsbeslut kan falla.

Dessutom anser MKG att det som skrivs om information till framtida generationer är alldeles förenklat. Eftersom det finns plutonium i det använda kärnbränslet så måste slutförvaret övervakas så länge det finns ett nationellt och internationellt system för fysiskt skydd/safeguards. Detta kräver naturligtvis informationsöverföring till framtiden.

Dessutom menar MKG att Strålsäkerhetsmyndigheten tonar ner miljödomstolens roll i beslutsprocessen. I många frågor har domstolen en minst lika viktig roll som myndigheten och i andra frågor, som kan vara viktiga i regeringens beslutsunderlag, kan domstolens röst ha en större betydelse. Detta gäller t ex alternativredovisningar eller metodens lämplighet i ett mer övergripande samhällsperspektiv (ansvar som läggs på kommande generationer).

 

Länkar:

SSM:s tidning Strålsäkert 3/2010 >> 

Nyhet på SSM:s hemsida om Strålsäkert 3/2010 >>

Logga in