1 september 2013 |

Slutförvar i Forsmark? Värdefull natur på spel

Broschyren beskriver den värdefulla natur som finns i Forsmark. I dettaområde finns planer på att bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle, och som kommer påverka de skyddade växt- och djurarterna i området. Bland annat finns där gölgroda, större vattensalamander och gulyxne. 

Beställ broschyren genom att skicka din postadress till info(at)mkg.se eller ladda ner den nedan.

"Slutförvar i Forsmark? Värdefull natur på spel" >>

Logga in