20 april 2017 |

Slutförvarsträff mellan SSM och miljörörelsen

Den 20 april anordnade Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, en träff med miljörörelsen om slutförvar och strålsäkerhet. Bland annat presenterade SSM:s enhetschef för slutförvar, Ansi Gerhardsson, myndighetens förberedelser inför mark- och miljödomstolens huvudförhandlingar i höst. Miljörörelsen lyfte frågor om tillgängligheten till SSM:s arbetsmaterial, om SSM:s roll vid en folkomröstning i Östhammar, samt om myndighetens syn på miljörörelsens bidrag i slutförvarsprocessen.

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, anordnade den 20 april en träff med miljörörelsen om slutförvar och strålsäkerhet. Från miljörörelsen deltog representanter från Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, Naturskyddsföreningen, Naturskyddsföreningen Uppsala län, Miljörörelsens kärnavfallssekretariat, Milkas, samt Greenpeace. Närvarande från myndigheten var enhetschefen för slutförvar Ansi Gerhardsson, enhetschefen för drifttillsyn, Leif Karlsson, enhetschefen för systemteknik Jan Hanberg, samt informatörer, myndighetsexperter och jurister. Träffen bestod av fyra presentationer från myndigheten – om konventionen om kärnsäkerhet, om förstärkt tillsyn för OKG och Ringhals, om oberoende härdkylning, och om slutförvaret för använt kärnbränsle – följt av möjligheten att ställa frågor. Miljöorganisationerna hade även inför träffen fått möjlighet att maila in frågor av intresse att diskutera med myndigheten.

SSM:s enhetschef för slutförvar, Ansi Gerhardssons, presenterade myndighetens förberedelser inför mark- och miljödomstolens huvudförhandling om ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem som planeras med början i september. Ett underlag för SSM:s krav och tillvägagångssätt för bedömning av ansökan enligt kärntekniklagen förbereds. Dessutom tas ett utökat underlag till myndighetens yttrande till regeringen över ansökningarna enligt kärntekniklagen fram. En bilaga till det senare kommer att handla om fortsatt prövning (uppföljande och tillsyn).

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, lyfte frågan om hur tillgängligt SSM:s arbetsmaterial kommer vara för allmänheten och fick till svar att myndighetens ambition är att kunna släppa ett PM som beskriver deras ställningstaganden över kopparkapseln och bentonitbufferten. MKG hade även mailat in en fråga om hur SSM planerar i sin beslutsprocess att ta in den kunskap som behövs för att garantera att slutförvaret blir långsiktigt strålsäkert med avseende på funktionen av kopparkapseln och bentonitbufferten. Denna fråga togs dessvärre inte upp till diskussion.

Naturskyddsföreningen Uppsala län ställde frågan om SSM:s roll vid en rådgivande folkomröstning i Östhammars kommun. SSM svarade att myndigheten framförallt kommer verka genom sin webbplats, samt genom träffar med den lokala säkerhetsnämnden. Milkas frågade om myndighetens syn på miljörörelsens bidrag i slutförvarsprocessen. SSM uppgav att myndigheten anser att det är oerhört värdefullt att ha möjlighet till dialog med miljörörelsen eftersom frågor då blir belysta från olika håll.

Samtliga presentationer från mötet finns tillgängliga nedan.

 

Länkar:

Slutförvar ­– Ansi Gerhardsson >> 

Convention on Nuclear Safety ­– Leif Karlsson >>

Förstärkt tillsyn OKG och Ringhals – Leif Karlsson >>

Oberoende härdkylning – Jan Hanberg >>

Logga in