SSM 2019-10133 Informationsutbyte med SKB efter yttrande över ansökan

Här kan du följa utvecklingen i Strålsäkerhetsmyndighetens diarienummer SSM 2019-10133 "Informationsutbyte med SKB efter yttrande över ansökan om utbyggnad och fortsatt drift vid SFR". 

Länk till aktuell lista med handlingar i ärendet hos Strålskyddsmyndigheten >> 

18. SSM:s tjänsteanteckning rörande uppdagat skrivfel i minnesanteckning i ärende SSM2019-10133, 201215 >>

17. SSM:s anteckningar från dialogmöte med SKB om sorption 11 november 2020, 201215 >>

a. Bilaga 1:  SKB:s underlag till mötet "SKB-SSM-möte om sorption i närområdet för LOMA-förvar 2020-11-11" >>

b. Bilaga 2: SSM informerade om ett av myndigheten nyligen initierat doktorandprojekt på Chalmers tekniska högskola >>

16. Underlag till möte om sorption 2020-11-11, 201023 >>

a. Följemail >>

15. Dialogmöte med SKB - visning av 3D-modell PSU, 201109 >>

a. Bilaga: Presentation SKB >>

14. Förslag till agenda - visning av 3D-modell PSU, 200907 >>

13. Underlag dialogmöte med demonstration av 3-D-modell 24 september 2020, 200907 >>

12. Dialogmöte med SKB om scenarier och klimatfall 16 juni 2020, 200703 >>

11. Underlag dialogmöte om scenarier och klimatfall 16 juni 2020, 200529 >>

10. Dialogmöte med SKB om biosfärsfrågor 5 februari 2020, 200616 >>

9. Dialogmöte med SKB om strålskyddsvillkor 29 januari 2020, 200220 >>

8. Frågor inför dialogmöte om strålskyddsvillkor 29 januari 2020, 200128 >>

7. Underlag dialogmöte om biosfärsfrågor 5 februari 2020, 200127 >>

6. - Makulerad

5. Dialogmöte med SKB om granskningskommentarer långsiktig säkerhet 22 januari 2020, 200220 >>

4. Angående möte om strålskyddsvillkor utbyggt SFR 29 januari 2020, 200115 >>

a. Bilaga 1. SKB:s tolkning av förslag till strålskyddsvillkor >>

3. Angående möte om granskningskommentarer långsiktig säkerhet (PSU) 22 januari 2020, 200117 >>

a. Bilaga 1. Underlag för möte om granskningskommentarer långsiktig säkerhet (PSU) >>

2. Möte med SKB om utbyggnad och fortsatt drift av SFR 4 december, 200128 >>

a. Bilaga 1. Presentation SKB den 4 deceber 2019 >>

1. Angående möte om utbyggnad och fortsatt drift av SFR den 4 december 2019, 191129 >>

Logga in