28 maj 2010 |

SSM beskriver beredningsrutinerna inför tillståndsansökan

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har publicerat en rapport som beskriver hur myndigheten ska arbeta med tillståndsansökningar och villkor för kärntekniska anläggningar. Rapporten är av högsta relevans för prövningen av en kommande ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle.

Strålsäkerhetsmyndigheten har tagit fram en rapport, som de kallar ett inriktningsdokument, som beskriver hur myndigheten i flera steg ska arbeta med att bereda tillståndsansökningar från kärntekniska anläggningar och andra komplexa anläggningar där joniserande strålning används. De nya arbetsrutinerna kommer att användas vid prövningen av kärnavfallsbolaget SKB kommande ansökan om att få bygga ett slutförvar för kärnavfall. Bolaget planerar skicka sin tillståndsansökan till myndigheten i årsskiftet 2010/2011.

I dokumentet beskrivs bland annat hur myndigheten ser på frågor som kungörelse av ansökan, prövningen av miljökonsekvensbeskrivningen, MKB:n, bedömning av de allmänna hänsynsreglerna (bland annat kunskapskravet, försiktighetsprincipen, lokaliseringsprincipen, bästa möjliga teknik) och flerstegsprövning,

Länkar:

Strålsäkerhetsmyndighetens rapport om tillstånd och prövning av tillståndsvillkor gällande kärntekniska anläggningar >>

Nyhet på Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida >>

Logga in