15 februari 2011 |

SSM ger förslag på ändringar i finansieringsförordningen

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM har skickat ett förslag till regeringen på två ändringar i förordningen (2008:715) om finansiella åtgärder för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet, den s.k. finansieringsförordningen. Myndigheten vill dels höja beloppsgränsen för det stöd som en kommun kan erhålla per år ur fonden från 5 miljoner kr till 7,5 miljoner kr. SSM vill också ha en separat bestämmelse vad gäller stöd till regionförbunden, som tidigare utan direkt stöd i förordningen erhållit medel. Ett regionförbund föreslås kunna få 2,5 miljoner kronor per år.

Miljödepartementet har skickat ut förslaget på remiss. Remissvar ska ha inkommit senast den 1 april 2011.

Länkar:

Miljödepartementets remiss på Strålsäkerhetsmyndighetens skrivelse "Förslag på ändringar i finansieringsförordningen avseende ersättning för informationskostnader till kommuner" 110303 >>

Strålsäkerhetsmyndighetens skrivelse ”Förslag på ändringar i finansieringsförordningen avseende ersättning för informationskostnader till kommuner” 110215 >>

Logga in