9 december 2010 |

SSM höll seminarium om riskhantering i stora komplexa projekt

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, anordnade den 9 december ett seminarium om ekonomisk riskhantering i stora komplexa projekt relaterat till slutförvarsprogrammet för kärnavfall. Syftet med seminariet var att ”inleda en kunskapsinventering om olika metoder för bedömning och hantering av ekonomiska risker i stora industriprojekt.”

Seminariet inleddes med att Peter Stoltz från myndigheten berättade om hur systemet med kärnavfallsavgifter fungerar. Sedan följde forskarna Olav Torp och Ole Jonny Klakegg från Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU i Trondheim. De presenterade metoder för och erfarenheter av bedömning av ekonomiska risker med konkreta exempel från Norge. Lars Eriksson, kalkylstrateg på Trafikverket, berättade om Trafikverkets arbete med finansiella riskhanteringar med erfarenheter från de senaste åren. Från kärnavfallsbolaget SKB deltog Per-Arne Holmberg och presenterade bolagets sätt att hantera ekonomiska osäkerheter. Dagen avslutades med en paneldebatt ledd av Björn Hedberg från SSM. Programmet för dagen och samtliga presentationer finns att ladda ner nedan.

 

Länkar:

Inbjudan till seminariet med programmet för dagen >>

Presentation av SSM om Systemet med kärnavfallsavgifter, 101209 >>

Presentation av SKB om SKB:s modell för hantering av osäkerheter, 101209 >>

Presentation av NTNU om ”Utfordringer relatert til komplekse prosjekt”, 101209 >>

Presentation av NTNU om ”Kostnadskalkyler og usikkerhetsanalyser”, 101209 >>

Presentation av Trafikverket om finansiell riskhantering i stora projekt, 101209 >>

Logga in