25 september 2013 |

SSM kräver av SKB att utreda åldersrelaterade försämringar i Clab

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har skickat ett föreläggande till kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB om program för hantering av åldersrelaterade försämringar och skador vid det centrala mellanlagret för använt kärnbränsle, Clab.

Kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB har fått krav på sig att ta fram ett program för att hantera åldersrelaterade försämringar i det centrala mellanlagret för använt kärnbränsle, Clab, i Oskarshamn, samt att implementera programmet. Bolaget ska även ta fram en specificerad och tidsatt handlingsplan för programmet.

Regleringen som stadgar att ett program om åldersrelaterade försämringar och skador ska finnas har funnits sedan 2006 och den tidigare myndigheten SKI tog då beslut om att kärnavfallsbolaget skulle komplettera sitt program för att hantera åldersrelaterade förändringar i Clab. Detta har inte bolaget gjort.

Vid en verksamhetsbevakning vid Clab i juni 2013 kunde SSM konstatera att SKB inte efterföljt SKI-beslutet. SSM kräver i sitt föreläggande, skickat 20 september 2013, att SKB ska implementera ett åldringshanteringsprogram senast den 31 december 2014.

Kärnavfallsbolaget gavs en möjlighet att yttra sig över förslaget till beslut och yrkade på förlängd tid till den 31 juli 2015. Mot bakgrund av att SKB redan 2006 fick ett föreläggande om åldringshanteringsprogram och att SSM år 2013 kunnat konstatera att SKB inte har ett program anser SSM att SKB skyndsamt bör skapa ett. Tidpunkten 31 december 2014 kvarstår.

 

Länkar:

Nyhet på SSM:s hemsida >>

SSM:s föreläggande, 130925 >>

Logga in