22 november 2017 - 23 november 2017 |

SSM: Nationell strålsäkerhet – utblick och forskning

Strålsäkerhetsmyndighetens forskningsdagar, Nationell strålsäkerhet –  utblick och forskning, hålls 22–23 november 2017 i Stockholm (City Conference Center, Norra Latin).

Forskningsdagarna riktar sig till aktiva forskare inom myndighetens forskningsområden samt till journalister och intresserade inom industri, myndigheter och övriga samhället. 

Tid: 22-23 november 2017
Plats: City Conference Center, Norra Latin, Stockholm
Anmälan: se SSM:s information länkad nedan.

 

Länkar:

Program, 170920 >>

Nyhet på SSM:s hemsida >>

Logga in