30 september 2020 |

Östhammars och Oskarshamns kommuner vill ha tidsplan av regeringen

I ett brev till miljöministern Isabella Lövin som nått Miljödepartementet den 30 september skriver Östhammars och Oskarshamns kommuner att de vill ha en tidsplan över hur och när regeringen har för avsikt att fatta beslut om kärnbränsleförvarsansökan. 

De bägge kommunerna skriver i sitt brev att det är viktigt att ansökan prövas i sin helhet och att inte den del som handlar om att utöka lagringskapaciteten i det centrala mellanlagret för använt kärnbränsle Clab vid Oskarshamns kärnkraftverk från 8000 ton till 11 000 ton bryts ur ansökan och prövas separat.

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning MKG menar att brevet endast är ett försök att trycka på regeringen att ta ett beslut om tillåtlighet av kärnbränsleförvaret innan den långsiktiga strålsäkerheten för kärnbränsleförvaret är tillräckligt utrett. En utökad mellanlagring i Clab är inte ens en fråga som behöver prövas av regeringen och därför har kommunerna ingen makt eller vetorätt i frågan. Kommunernas drivkraft är förmodligen snarare att kunna ta del av den ström av pengar från mervärdesavtalet med industrin som ett ja till slutförvaret skulle utlösa.

Kärnavfallsbolaget SKB vill inte bryta ut denna fråga ur kärnbränsleförvarsansökan eftersom den kan användas som ett påtryckningsmedel för att påstå att det är bråttom med ett beslut. Men mellanlagringen i Clab är inte en kritisk fråga som inte kan hanteras även om kärnbränsleförvaret inte byggs. En expansion av Clab ger plats för allt det svenska kärnbränslet som enligt SKB kan förvaras säkert i hundra år eller längre.

Östhammars kommunfullmäktige har den 13 oktober 2020 tagit beslut om att säga ja till kärnbränsleförvaret. Oskarshamns kommun meddelade regeringen redan den 25 juni 2018 att kommunen säger ja till de anläggningar som ska byggas vid kärnkraftverket där.

 Brevet till miljöministern från Östhammars och Oskarshamns kommuner, 200930 >>

 

Fler nyheter på MKG.se om kärnbränsleförvarsansökan:

Östhammar säger jag till kärnbränsleförvar, 201013 >>

Östhammar förbereder vetobeslut i förtid, 200901 >> 

SKB yttrar sig över kärnbränsleförvarsansökan och allmänhetens remissvar, 200702 >>

Regeringen vill ha fler synpunkter på ansökan om att få bygga kärnbränsleförvar, 200401 >>

Nyhet på MKG:s hemsida med MKG:s och medlemsföreningarnas remissvar, 190930 >>

Följ regeringens prövning av kärnbränsleförvaransökan på MKG.se >>

Fler nyheter om kärnbränsleförvarsansökan och det s.k. LOT-upptaget:

Första LOT-rapporten publicerad med data och information om upptaget, 200615 >>  

Nyhet på MKG:s hemsida om att kopparkorrosionsresultat från LOT-upptagen kan komma innan sista september, 200527 >>

Nyhet om föreningarnas yttrande till regeringen om LOT-upptaget, 200428 >>

Nyhet om att MKG med medlemsföreningar yttrat sig i sak till regeringen om LOT-upptaget, 200227 >>

MKG:s kanslichef: ”Upptaget av LOT-paketen är märkligt och avslöjande”, 200322 >>

Ny info om LOT-upptag på avstämningsmöte mellan SSM och SKB, 191206 >> 

Nyhet om att Fud 2019 presenteras – upptagning av Lot-paket avslöjas under möte hos SSM, 191016 >>

Nyhet om att SKB tar upp försökspaket som kan avgöra kärnbränsleförvarets framtid utan insyn, 191024 >>

Logga in