12 maj 2011 |

Tillståndsprövningen för ett slutförvar - Kärnavfallsrådets seminarium och rapport

Den 12 maj arrangerade Kärnavfallsrådet ett halvdagsseminarium om tillståndsprövningen för hanteringen av använt kärnbränsle. Föreläsare under seminariet var Ingvar Persson, f.d chefsjurist på Statens kärnkraftinspektion, SKI, numera expert åt Kärnavfallsrådet i juridiska frågor, Ulf Bjällås, f.d hovrättslagman och ordförande för Miljööverdomstolen samt Eric Markus, forskare vid Blekinge Tekniska högskola.

I mars i år lämnade kraftindustrins kärnavfallsbolag, SKB in en ansökan till miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten, om ett slutförvar för använt kärnbränsle. Miljödomstolen och myndighetens granskningsarbete och tillståndsprövning kommer att ta minst 5 år och blir en av Sveriges största prövningar enligt miljöbalken och kärntekniklagen. På Kärnavfallsrådets seminarium beskrevs den rättsliga processen för hur ansökningarna kommer att hanteras. Rådet har gett ut en särskild rapport om prövningen av slutförvarssystemet som kan laddas ner nedan.

 

Länkar:

Rapport från Kärnavfallsrådet av Ingvar Person och Ulf Bjällås om tillståndsprövning enligt miljöbalken och kärntekniklagen >>

Program för seminariet >>

Mer information på Kärnavfallsrådets hemsida >>

Logga in