27 november 2018 |

Websändning av Östhammars kommuns referensgruppsmöte om SFR 2

På mötet kommer SKB informera om prövningen av slutförvaret för låg- och medelaktivt avfall, SFR 2.

SKB kommer till Östhammars kommuns referensgrupp den 27 november för att berätta om läget i tillståndsprövningen för ett nytt slutförvar för kortlivat rivningsavfall i Forsmark, SFR 2, vid befintliga slutförvaret SFR. De kommer även berätta om SKB:s kommande bemötande av hittills inkomna yttranden gällande SFR 2 och om det svar som SKB tidigare i höst skickade till Strålsäkerhetsmyndigheten angående ett föreläggande gällande befintlig bergssal för medelaktivt avfall (1BMA).

Tid: den 27 oktober kl.16
Plats: Mötet sänds via kommunens hemsida:
http://www.slutforvarforsmark.se

Logga in