12 oktober 2015 |

Workshop om djupa borrhål i Washington, D.C.

Den 21-22 oktober anordnar USA:s motsvarighet till Kärnavfallsrådet, the U.S. Nuclear Waste Technical Review Board, en internationell workshop om metoden djupa borrhål som slutförvar för radioaktivt avfall. Syftet med workshopen är framförallt att identifiera tekniska och vetenskapliga frågor i samband med det amerikanska energidepartementets forsknings- och utvecklingsprogram för att bedöma lönsamheten, samt identifiera problem med implementeringen av djupa borrhål. Workshopen är kostnadsfri och öppen för allmänheten. Uppdatering: Inspelning av workshopen och samtliga presentationer finns nu tillgängliga.

The U.S. Nuclear Waste Technical Review Board, NWTRB, kommer tisdagen den 20 oktober och onsdagen den 21 oktober att hålla i en internationell workshop i Washington, D.C. om djupa borrhål som potentiell metod för att slutförvara radioaktivt avfall. I denna metod eftersträvas att det högaktiva avfallet ska placeras på 5 km djup för att vara så långt från biosfären som möjligt. I metoden som det svenska kärnavfallsbolaget SKB ansökt om, KBS-3, är placeringen på 500 meters djup. NWTRB:s syfte med workshopen är framförallt att identifiera tekniska och vetenskapliga frågor i samband med det amerikanska energidepartementets forsknings- och utvecklingsprogram för att bedöma lönsamheten, samt identifiera problem med implementeringen av metoden.

På workshopen kommer bland annat det amerikanska energidepartementets experter från Sandia National Laboratory att presentera sina strategier för att studera djupa borrhål. Därtill kommer expertpaneler med personer från olika länder att föra diskussioner om exempelvis förväntade hydrogeologiska och geokemiska förhållandena på det föreslagna slutförvaringsdjupet, utmaningar för djupborrning i kristallina bergarter, samt fördelar och nackdelar med djupa borrhål i jämförelse med andra slutförvarsmetoder. Workshopen är kostnadsfri och öppen för allmänheten. Under båda dagarna kommer det ges möjlighet för allmänheten att komma med synpunkter.

På programmet för workshopen finns två svenskar, Roland Pusch, professor emeritus i geoteknik vid Luleås tekniska universitet och Bertil Grundfeldt från företaget Kemakta Konsult AB. Den senare deltar enligt uppgift till MKG som ett resultat av en inbjudan som gått till kärnavfallsbolaget SKB. Karl-Inge Åhäll, berggrundsgeolog och professor vid Karlstads universitet, kommer att åka som representant för Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG. Dessutom planerar representanter för Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, och Kärnavfallsrådet att delta.

Workshopen direktsänds via en länk som kommer att läggas ut på the Nuclear Waste Technical Review Board:s hemsida. 
Uppdatering: Inspelningen av workshopen finns tillgängling i upp till ett år på NWTRB:s hemsida. Presentationerna från de båda dagarna finns nu också länkade på deras hemsida. Länkar direkt till detta, samt två utvalda presentationer som översiktligt redovisar projektet finns nedan.

Länkar:

Preliminär agenda >> 

Pressmeddelande >>   

Artikel ur Ny Teknik: USA siktar på djupare slutförvar av kärnavfall, 151009 >>

Uppdatering: Inspelning av workshopen på NWTRB:s hemsida, 151020-151021 >>

Presentationerna från workshopen länkade på NWTRB:s hemsida, 151020-151021 >> 

Två av presentationerna:
"DOE's Deep Borehole Disposal Research and Development Program" av Timothy Gunter, 151020 >>

"DOE Deep Borehole Field Test: Site Characterization and Design Requirements" av David Sassani och Ernest Hardin, 151020 >>

Tidigare nyheter på MKG:s hemsida:

Amerikanska energidepartementet satsar 80 miljoner dollar på djupa borrhål, 140713 >>

SSM till yrkande till domstolen: Ett snabbt beslut om ett slutförvar är viktigare än högsta säkerhet. Bl.a. skulle redovisning av alternativ metod ta för lång tid, 150624 >>

Naturskyddsföreningen och MKG:s yrkande om att ansökan i första hand ska avvisas, i andra hand kompletteras. Föreningarna yrkar på att metoden djupa borrhåll ska ses som ett alternativ enligt miljöbalken, 150626 >>

Mer om djupa borrhål på MKG:s hemsida >>

Logga in