25 oktober 2018 |

Ansökan om rivning av Barsebäck är inlämnad och ute på remiss

Barsebäck Kraft AB, BKAB, lämnade den 10 oktober in sin ansökan om tillstånd att nedmontera och riva Barsebäcksverket i Kävlinge kommun. Ansökan skickades in till Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt som i sin tur den 25 oktober skickade ut ansökan på remiss med önskemål om synpunkter på kompletteringsbehov.  

Efter det i våras genomförda samrådsförfarandet skickade Barsebäck Kraft AB in sin ansökan om tillstånd att nedmontera och riva Barsebäcksverket i Kävlinge kommun. Ansökan lämnades enbart in till Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt, då det inte krävs någon ny tillståndsprövning enligt kärntekniklagen, men att åtgärderna först får påbörjas efter att en kompletterad avvecklingsplan redovisats för Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM. 

Sedan den 1 juli 2016 pågår ett arbete på Barsebäck med att tömma verket på olika typer av radioaktivt avfall och flytta det till en intilliggande nybyggd anläggning som är ett mellanlager.När avfallet sedan kan flyttas från mellanlagret beror på när slutförvaren för kortlivat respektive långlivat radioaktivt rivningsavfall är färdigställda, dvs. SFR-2 respektive SFL. För dessa slutförvar ansvarar kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB. Mellanlagret beräknas i nuläget få vara kvar på platsen i drygt 25 år till. Den ansökan som BKAB skickade in den 10 oktober rör dock rivningen av själva kärnkraftverkets byggnader och dessa beräknas vara borta om drygt 10 år.

Mark- och miljödomstolen skickade den 25 oktober ut ansökan på remiss till Strålsäkerhetsmyndigheten, Naturvårdsverket, Länsstyrelsen Skåne län samt Kävlinge kommun, med sluttid 23 november. Ansökans MKB, remissen och Naturskyddsföreningen och MKG:s inlaga från samrådet finns att ladda ner nedan.

 

Länkar:

Domstolens remiss om kompletteringsbehov, 181025 >>

Ansökan om tillstånd från BKAB, 181010 >> (den fullständiga ansökan finns på USB hos domstolen)

Ansökans miljökonsekvensbeskrivning >>


Dagboksblad från M 4792-18 om nedmontering och rivning, 181006 >>

Här hittar du Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning MKG:s samrådsinlaga, 180228 >>

Nyhet om mellanlagring av Barsebäck i väntan på slutförvar, 160701 >>

Nyheter i Sydsvenskan: 

 Politiker: det radioaktiva avfallet stoppar utvecklingen, 181107 >>

 Sökes rivningslov för Barsebäcksverket, 181106 >>

 

Logga in