25 mars 2010 |

Artiklar om djupa borrhål i Nuclear Engineering International

Kärnkraftsindustrins branschtidning ”Nuclear Engineering International” publicerade i mars tre artiklar om slutförvaring av kärnavfall i djupa borrhål.

Två av artiklarna är skrivna av professor Fergus Gibb vid University of Sheffield i Storbritannien som arbetat länge med studier av djupa borrhål för slutförvaring av kärnavfall. Den tredje artikeln är skriven av den forskargrupp på Sandialaboratoriet i USA som börjat arbeta med ett borrhålsprojekt. Länkar finns nedan till två nyheter om en workshop om slutförvaring djupa borrhål och en nyhet om en rapport skriven av Sandia hösten 2009. Till de tre artiklarna finns en separat fjärde artikel med referenser.

Länkar

Rapporterna som pdf:er

”Deep Borehole Disposal (DBD) Methods”, Fergus Gibb, Nuclear Engineering International, 2010-03-25 >>

”Looking Down the Bore”, Fergus Gibb, Nuclear Engineering International, 2010-03-25 >>

”Into the Deep”, Bill W. Arnold, Peter N. Swift, Patrick V. Brady, S. Andrew Orrell, and Geoff A. Freeze, Nuclear Engineering International, 2010-03-25 >>

”Deep Boreholes – References”, Nuclear Engineering International, 2010-03-25 >>

Rapporterna på Nuclear Engineering Internationals hemsida

"Deep Borehole Disposal (DBD) Methods”, Fergus Gibb, Nuclear Engineering International, 2010-03-25 >>

”Looking Down the Bore”, Fergus Gibb, Nuclear Engineering International, 2010-03-25 >>

”Into the Deep”, Bill W Arnold, Peter N Swift, m.fl, Nuclear Engineering International, 2010-03-25 >>

”Deep Boreholes – References”, Nuclear Engineering International, 2010-03-25 >>

Länk till nyhet på MKG:s hemsida om rapporten från workshopen i Washington D.C. om djupa borrhål 10-05-30 >>

Länk till nyhet på MKG:s hemsida om den workshop som arrangerades i Washington D.C. om djupa borrhål 10-03-15 >>

Länk till nyhet på MKG:s hemsida om Sandia-rapporten, om den alternativa metoden djupa borrhål 09-11-11 >>

Logga in