19 september 2014 |

Avstämningsmöte mellan SSM och SKB den 19 september om kärnbränsleförvaret

Den 19 september höll Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, ett avstämningsmöte med kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB angående tillståndsprövningen av ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. Bland annat diskuterades kärnavfallsbolagets inlämnade kompletteringar rörande MKB:n, samt bolagets kommande kompletteringar för inkapslingsanläggningen, Clink, i Oskarshamn.

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, och kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB har hållit tidigare avstämningsmöten på projektnivå inför kärnavfallsbolagets inlämnande av kompletteringarna rörande MKB:n. Kärnavfallsbolaget har justerat tidigare insänt material för att tydliggöra kopplingen till ansökningarna enligt kärntekniklagen. Under mötet den 19 september informerade bolaget att de kommer att skicka en ytterligare uppdatering av det insända materialet i samband med att de skickar in underlaget för inkapslingsanläggningen, Clink, i Oskarshamn till SSM i januari. Kärnavfallsbolaget informerar även att ytterligare underlag gällande kapseln kommer att lämnas till myndigheten inom ramen för aktuell tillståndsprövning, medan en del material först kommer att lämnas i samband med den preliminära säkerhetsredovisningen, PSAR.

Om regeringen beviljar kärnavfallsbolaget tillstånd till ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark ska en ny PSAR tas fram.

Nästa övergripande avstämningsmöte hålls den 19 november. Uppdatering: Se länk till nyhet om mötet nedan.
 

 Länkar:

Protokoll från avstämningsmötet, 140919 >>

Uppdatering:
Nyhet på MKG:s hemsida om avstämningsmöte mellan SSM och SKB den 19 november om kärnbränsleförvaret >>

Logga in