4 maj 2016 |

ESS söker tillstånd för provdrift utan slutförvarsplan

Kärnforskningsanläggningen European Spallation Source, ESS, lämnade den 4 maj 2016 in en ansökan till Strålsäkerhetsmyndigheten om installation och provdrift. En plan för slutförvaring av det radioaktiva avfallet finns dock inte med i ansökan utan väntas först om några månader. 

Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt samt Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, gav den 12 juli respektive 17 juli 2014 tillstånd till att starta bygget av en kärnforskningsanläggning i Lund, European Spallation Source, ESS. Anläggningen kommer driva forskning kring hur neutroner används för att få kunskap om olika material och materia. Domstolen och SSM:s tillstånd gav lov till byggstart, men inte provdrift. För att starta provdrift måste konsortiet som ska driva ESS både till domstolen och SSM redovisa hur det radioaktiva avfallet från anläggningen ska hanteras. SSM vill dessutom ha ett bättre underlag rörande fysiskt skydd och beredskapsverksamhet.

Den 4 maj 2016 lämnade European Spallation Source, ESS, in en ansökan om tillstånd för installation och begränsad provdrift till Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM. SSM beräknar enligt en nyhet på deras hemsida att granskningen av ansökan kommer att ta två år. Sekretessbedömningen av ansökan är gjord och har publicerats på SSM:s hemsida. Planerna för ett slutförvar för det radioaktiva avfallet är dock inte inlämnade till SSM. ESS har meddelat att de arbetar med att teckna ett avtal med SKB och att det kommer dröja ytterligare några månader innan det är klart.

 

Länkar:

Nyhet på SSM:s hemsida, 160504 >> 

Nyhet på ESS hemsida, 160504 >>

Tidigare nyheter på MKG:s hemsida:
Ja till kärnforskningsanläggningen ESS, 140717 >>

SSM: Forskningsanläggningen ESS måste säkra sin avfallshantering, 140401 >>

Logga in