12 november 2015 |

Finska regeringen säger ja till slutförvar

Den finska regeringen beslutade den 12 november att säga ja till den finska kraftindustrins kärnavfallsbolag Posivas ansökan om att få bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle på halvön Olkiluoto vid Östersjön. Anläggning ska inledningsvis fungera som en forsknings- och pilotanläggning. Tidigare i år, den 11 februari, lämnade den finska Strålsäkerhetscentralen STUK ett positivtt yttrande till regeringen.

Det finska kärnavfallsbolaget Posiva lämnade den 28 december 2012 in en ansökan om att få påbörja bygget av ett slutförvar för använt kärnbränsle till den finska regeringen. Den finska myndigheten Strålsäkerhetscentralen STUK granskade ansökan och lämnade den 11 februari 2015 sitt yttrande till regeringen med en rekommendation att säga ja till slutförvarsplanerna. Detta trots den omfattande kritik som riktats mot slutförvarsmetoden i Sverige, som är likadan som i Finland. De kopparkapslar som ska slutförvara det använda kärnbränslet, 400 meter ner i berggrunden, kan riskera att korrodera inom de närmsta tusen åren. STUK har visserligen föreslagit villkor, bl.a. ”undersökningar som ytterligare säkerställer funktionen i kopparkapseln och det omgivande lermaterialet måste också genomföras”.

Den 12 november beslutade den finska regeringen att säga ja till ett slutförvar för använt kärnbränsle i Euraåminne. I den debatt som föranledde beslutet var opinionen kluven, enligt finska Hufvudstadsbladet HBL. De gröna är osäkra och hänvisar till den kritik som riktats av geologer i Finland om istidens effekter. De sittande regeringspartierna Centerpartiet, Sannfinländarna och Samlingspartien är positiva. I debatten beskrevs det att slutförvarstekniken gjort framsteg, behovet av att fatta beslut och möjligheterna med att skapa en stark exportvara.

Det finska platsvalet för slutförvaret är halvön Olkiluoto, i Euraåminne kommun, i västra Finland. Där ligger sedan tidigare en anläggning för undersökning av berggrunden samt ett av Finlands kärnkraftverk. Bedömningen är att förvaret kan börja år 2022 och vara i aktivt bruk i 100 år. Kostnadsberäkningen för slutförvaringen är enligt Posiva tre miljarder euro. Posivas ansökan om ett slutförvar innefattar inte det avfall som kommer att produceras vid Fennovoimas nya kärnavfallet som håller på att byggas längre norrut längs kuste i Pyhäjoki. Posivas ägare Fortum och Industrins kraft (TVO) ha meddelat att deras slutförvarsansökan endast räcker för eget bruk. Detta hoppas regeringen ändra på genom att få företagen att gå med på en gemensam lösning.

 

Länkar:

Nyhet på Regeringens hemsida >>

Nyhet på Posivas hemsida >> 

Tidigare nyhet på MKG:s hemsida:
Finska strålsäkerhetsmyndigheten STUK är positiva till slutförvar, 150211 >> 

Nyhet i finska HBL.fi ”Opinion kluven inför kärnavfallsbeslut”, 151112 >> 

Logga in