11 februari 2015 |

Finska strålsäkerhetsmyndigheten STUK är positiva till slutförvar

Två år efter inlämnandet av det finska kärnavfallsbolaget Posivas ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle har den finska strålsäkerhetsmyndigheten STUK den 11 februari lämnat sitt yttrande till regeringen med rekommendation att godkänna ansökan. Detta trots den omfattande kritik som riktats mot slutförvarsmetoden i Sverige, och som gjort att prövningen av motsvarande ansökan med samma metod, KBS-metoden, i Sverige blivit kraftig försenad. Slutförvarsmetoden är svensk och den bästa kompentensen att bedöma metodens långsiktiga miljösäkerhet finns i Sverige. Den svenska Strålsäkerhetsmyndighetens, SSM:s, granskning av metoden har pågått sedan mars 2011 och fortfarande har myndigheten inte kunnat fastställa att den långsiktiga strålsäkerheten är hög nog. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, är oroade av den lättsinniga bedömningen som gjorts av den finska myndigheten men är medveten om att projektet kan komma att stoppas i framtiden om de svenska myndigheterna gör en annan bedömning när deras analys är klar. 

Det finska kärnavfallsbolaget Posiva lämnade den 28 december 2012 in en ansökan om att få påbörja bygget av ett slutförvar för använt kärnbränsle till den finska regeringen. Den finska myndigheten Strålsäkerhetscentralen STUK har sedan dess granskat ansökan. Den 11 februari 2015 lämnade STUK sitt yttrande till regeringen med en rekommendation att säga ja till slutförvarsplanerna. Detta trots den omfattande kritik som riktats mot slutförvarsmetoden i Sverige, som är likadan som i Finland. De kopparkapslar som ska slutförvara det använda kärnbränslet, 400 meter ner i berggrunden, kan riskera att korrodera inom de närmsta tusen åren. Sedan mars 2011 finns en ansökan från kraftindustrins kärnavfallsbolag att bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle vid Forsmarks kärnkraftverk med samma metod, den s.k. KBS-metoden.

Det finska platsvalet för slutförvaret är halvön Olkiluoto, i Euraåminne kommun, i västra Finland. Där ligger sedan tidigare en anläggning för undersökning av berggrunden samt ett av Finlands kärnkraftverk. Kostnadsberäkningen för slutförvaringen är enligt Posiva tre miljarder euro. 

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, är oroade över de finska myndigheternas beslut. Det är i Sverige hos den svenska Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, som den bästa kompetensen finns att bedöma den långsiktiga strålsäkerheten för KBS-metoden, den metod som både svenska och finska kärnkraftsindustrin vill använda. Även om de finska myndigheterna har lagt några manår på granskningen av den finska ansökan har de svenska myndigheterna redan använt minst det tiodubbla antalet manår kräver fortfarande in kompletteringar av den svenska ansökan, särskilt vad gäller kopparkorrosion. 

Som en reaktion till det finska beslutet skrev företrädare för SSM en debattartikel i Dagens Nyheter samma dag som det finska beslutet kom. Där beskriver SSM dagsläget för den svenska prövningen. Det framgår i artikeln att myndigheten har kommit långt i sin sakgranskning men att “frågor som återstår att bedöma i myndighetens granskning av [det svenska kärnavfallsbolaget] SKB:s ansökan är beständigheten i de tekniska och geologiska barriärer som ska innesluta det använda kärnbränslet, det vill säga kopparkapseln, de tätande lerorna och det omgivande berget”.

Det finska beslutet har visserligen några villkor. Bland annat så ska ”undersökningar som ytterligare säkerställer funktionen i kopparkapseln och det omgivande lermaterialet måste också genomföras”.

Det är precis de frågorna som Naturskyddsföreningen och MKG i sitt gemensamma arbete i prövningen av ansökan har kommit fram till är mycket problematiska för KBS-metoden. Frågor som rör om hur koppar beter sig i slutförvarsmiljön och hur lerbufferten runt kopparkapseln kommer att kunna skydda mot korrosionsangrepp saknar vetenskapligt underlag som ger stöd för de beräkningar som ligger till grund för kärnavfallsbolagets säkerhetsanalyser. 

För MKG är det oacceptabelt att en strålsäkerhetsmyndighet kan godkänna en metod när det finns osäkerheter om grundläggande vetenskapliga förutsättningar för säkerhetsanalysen. MKG är dock medveten om att det finska projektet kan komma att stoppas i framtiden om de svenska myndigheterna gör en annan bedömning än den finska myndigheten när deras analys är klar.

 

Länkar:

Information om beslutet på finska strålsäkerhetsmyndigheten STUK:s hemsida>>  (svenska)

STUKs utlåtande till regeringen, 150211 >>

SSM:s debattartikel i DN, skriven av generaldirektören Mats Persson och chefen för enheten för slutförvaring av radioaktivt avfall Ansi Gerhardsson, 150212 >> 

Nyhet på MKG:s hemsida om att den finska slutförvarsansökan är inlämnad, 121228 >> 

Nyhet på MKG:s hemsida om kopparkorrosionsproblemen i KBS-metoden >>

 

Logga in