15 september 2011 |

Följ granskningen av slutförvarsansökan på MKG:s nya portal!

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG har idag lanserat den nya portalen ”Om slutförvarsansökan” på sin hemsida. Där kan du följa Strålsäkerhetsmyndigheten och Mark- och miljödomstolens vid Nacka tingsrätts granskning av ansökan rörande ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle. Du kan ladda ner de handlingar i processen som du är intresserad av och genom RSS prenumerera på aktuella händelser.

Prövningen av kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s ansökningar enligt miljöbalken och kärntekniklagen om att få bygga ett slutförvarssystem för det använda kärnbränslet startade våren 2011 efter det att ansökningarna lämnades in den 16 mars. Miljömålet kommer att bli en av de största miljöprövningarna i svensk miljörättshistoria. På grund av den omfattande granskning som krävs kommer det att dröja ett antal år innan ett eventuellt tillståndsbeslut kan komma. På MKG:s nya portal ”Om slutförvarsansökan” kan du läsa mer om hur tillståndsprocessen kommer att gå till. Du kan också:


Ladda ner ansökningarna
Kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB har lämnat in en ansökan enligt kärntekniklagen och en enligt miljöbalken till Strålsäkerhetsmyndigheten respektive Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt. Här kan du ladda ner hela ansökningarna eller endast de delar du är intresserad av.

Ladda ner handlingar och yttranden
På MKG:s hemsida kommer du kunna följa både Strålmyndigheten och Mark- och miljödomstolens granskningsarbete och ladda ner de handlingar, remisser och yttranden som allt eftersom inkommer i granskningen. Du kan även enkelt hitta och direkt ladda ner alla poster som finns i målet i myndighetens diarium, alla domstolens aktbilagor och en aktuell domstolsdagbok.

Prenumerera på aktuella händelser
I den nya portalen kommer de aktuella händelserna som sker i prövningen att listas kontinuerligt som nyheter. Genom att använda verktyget RSS kan du, utan att aktivt besöka portalen, bevaka vad som händer i prövningsprocessen. Läs mer om hur RSS fungerar och vilka RSS-flödens som finns på MKG:s hemsida här >>

 

Länkar:

Gå till MKG:s nya portal Om slutförvarsansökan >>

Logga in