8 februari 2019 |

Fortsatta medel till MKG för 2019

Strålsäkerhetsmyndigheten SSM har den 8 februari beslutat om de medel som möjliggör för miljöorganisationer att arbeta med kärnavfallsfrågor under 2019. I statens budget finns 3 miljoner kronor, Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning MKG har beviljats 2 miljoner av dessa. 

Sedan 2005 och fram till januari 2017 har miljöorganisationer kunnat söka medel ur kärnavfallsfonden för deras arbete men detta är inte längre möjligt. För resterande månader av 2017 beslutade regeringen att miljöorganisationer i stället kunde söka medel från Naturvårdsverket. För 2018 och 2019 har regeringen beslutat om särskilda medel i statsbudgeten som ska fördelas av Strålsäkerhetsmyndigheten SSM. 

Till skillnad från tidigare år då medel erhölls ur kärnavfallsfonden har miljöorganisationerna nu möjlighet att jobba frågor som rör annat radioaktivt avfall än använt kärnbränsle. Det möjliggör bl.a. en ökad delaktighet i den pågående miljöprövningen av ansökan om slutförvaret för kortlivat låg- och medelaktivt radioaktivt driftavfall, SFR, i Forsmark. 

I ett beslut från SSM den 8 februari beviljades Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning MKG 2 000 000 kronor att användas under 2019, vilket är 425 000 kr mindre än de år som medlen erhölls från kärnavfallsfonden. Övriga föreningar som erhåller medel ur fonden är Miljörörelsens kärnavfallssekretariat, Milkas, och Sveriges energiorganisationers riksorganisation, SERO. Dessa föreningar erhöll 850 000 kr respektive 150 000 kr för 2019.

Av intresse för framtida möjligheter för ideella organisationer att kunna erhålla medel för sitt arbete med kärnavfallsfrågor är att Kärnavfallsrådet i en skrivelse till regeringen nyligen föreslagit att medel åter ska kunna erhållas ur kärnavfallsfonden.

 

Länkar:

SSM:s beslut om medel till MKG för 2019, 190208 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om Kärnavfallsrådets yttrande till regeringen: Ideella organisationer bör återigen få pengar ur kärnavfallsfonden, 190122 >> 

Nyhet på MKG:s hemsida om medel för MKG för 2018, 180413 >>

Logga in