14 mars 2018 |

Kärnavfallsrådets uppdrag förlängs

Den 1 mars tog regeringen beslut om att Kärnavfallsrådet från och med 2018 ska redovisa sina kunskapslägesrapporter vart annat år till skillnad från varje år. Rådets uppdrag blir även förlängt till 2022 och kan därefter förlängas med högst fem år i taget.

Enligt tidigare bestämmelser gällde att statens rådgivande organ i kärnavfallsfrågor, Kärnavfallsrådets, uppdrag ska vara slutfört när regeringen har beslutat om ett slutförvar för använt kärnbränsle och högaktivt avfall i Sverige. Den 1 mars tog regeringen beslut om att uppdraget förlängs till 2022 och att det därefter kan förlängas med högst fem år i taget.  

Regeringen beslutade även att Kärnavfallsrådet ska redovisa sina kunskapslägesrapporter vart annat år istället för varje år. I rapporten ska rådet ge sin bedömning av det aktuella läget inom kärnavfallsområdet, med syfte att uppmärksamma och beskriva frågor som rådet anser viktiga och att redogöra sina synpunkter i dessa. Årets kunskapslägesrapport överlämnades den 18 februari till miljöminister Karolina Skog.

 

Länkar:

Regeringens tilläggsdirektiv 180301 >>

Nyhet om tilläggsdirektivet på regeringens hemsida >> 

Kärnavfallsrådets hemsida >> 

Nyhet på MKG:s hemsida om Kärnavfallsrådets senaste kunskapslägesrapport, 180318 >> 

Kalendernyhet om Kärnavfallsrådets seminarium 21 mars, 180321 >>

Logga in