28 maj 2010 |

Kenneth Gunnarsson ny ordförande i MKG

Föreningen Miljöorganisationernas Kärnavfallsgranskning, MKG, har en ny ordförande. Kenneth Gunnarsson från Opinionsgruppen för säker slutförvaring, Oss, kommer att leda styrelsens arbete det närmaste året.

Miljöorganisationernas Kärnavfallsgranskning, MKG, genomförde sitt årsmöte den 28 maj. Då valdes Kenneth Gunnarsson som ny ordförande för föreningen. Kenneth Gunnarsson representerar Opinionsgruppen för säker slutförvaring, Oss, i styrelsen. Oss är en lokal miljöorganisation som i Östhammars kommun. Kenneth är 57 år och har arbetat med slutförvarsfrågan på kommunal nivå sedan 1998.

 

"Slutförvarsprojektet är mycket intressant för att det sätter fokus på viktiga centrala etiska frågor som handlar om vårt gemensamma ansvar inför kommande generationer, vad vi är verkligen är beredda att betala för att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle" - Kenneth Gunnarsson.

 

Länk:

Nyhet om MKG:s årsmöte >>

Om styrelsen >>

Logga in