28 maj 2010 |

MKG höll årsmöte den 28 maj 2010

Den 28 maj höll Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG sitt sjätte årsmöte sedan föreningen bildades 2004. På mötet, som hölls i Uppsala, valdes en ny styrelse och en ny ordförande. Kenneth Gunnarsson från Opinionsgruppen för säker slutförvaring, Oss, kommer att leda styrelsens arbete det närmaste året.

Till styrelsen för MKG fram till nästa årsmöte valdes:

Anna Sundahl, ordinarie ledamot för Fältbiologerna, med Arvid Waldén Myhlback som personlig ersättare.

Linda Birkedal, ordinarie ledamot för Naturskyddsföreningen. Personlig ersättare för Linda väljs efter Naturskyddsföreningens rikstämma i juni 2010.

Catharina Lihnell Järnhester, ordinarie ledamot för Naturskyddsföreningen i Kalmar län, med Allan Karlsson som personlig ersättare.

Jenny Lundström, ordinarie ledamot för Naturskyddsföreningen Uppsala län, med Ylva Lundh som personlig ersättare.

Kenneth Gunnarsson, ordinarie ledamot för Opinionsgruppen för säker slutförvaring, Östhammar, med Guy Madison som personlig ersättare.

Till ordförande valdes Kenneth Gunnarsson och till vice ordförande valdes Catharina Lihnell Järnhester.

Länk:

Nyhet om MKG:s ordförande Kenneth Gunnarsson >>

Om styrelsen >>

Logga in