3 februari 2014 |

Kraftig jordbävning 15 mil från Forsmark

I samband med att inlandsisen drog sig tillbaka från trakterna kring Bollnäs för 9500 år sedan skapade det stora trycket av isens försvinnande rörelser i berget. Forskare från Sveriges geologiska undersökning, SGU, har hittat förskjutningar på 5-6 meter i berget som resultat av en stor jordbävning. Förskjutningarna finns i en förkastning som är 6 km lång. Dessutom har nya mätningar visat att en stor jordbävning har inträffat i Vättern. Fynden är av stor betydelse då istider och medföljande jordbävningar kommer att vara stora riskmoment för ett slutförvar för använt kärnbränsle.

Sveriges geologiska undersökning, SGU, har på uppdrag av kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB undersökt en nyupptäckt postglacial förkastningslinje i trakten kring Bollnäs. När inlandsisen drog sig tillbaka från platsen för 9500 år började marken att resa sig igen efter den tunga isens tryck.. Forskarna, bl.a. geologen Martin Sund, har kunnat uppmäta en förkastning på 5-6 meter mellan två olika sidor på förkastningslinjen som är 6 km lång. 

Om detta kunde man höra i Sveriges Radios vetenskapsnyheter den 3 februari. I reportaget säger SKB:s chefsgeolog Raymond Munier: ”Den här upptäckten visar tydligt att detta inte alls är färdigutforskat, trots att vi hållit på länge med det här”. Men han säger också att slutförvarsplanerna i Forsmark ligger fast, och att de redan har planerat för att slutförvaret ska tåla en stor jordbävning alldeles i närheten.

SGU däremot har i ett yttrande till mark- och miljödomstolen den 21 februari 2013 efterfrågat kompletterande underlag angående jordbävningar i prövningen. Förutom resonemang kring jordbävningars påverkan på slutförvaret under istider vill SGU även se en komplettering med en modern seismisk riskanalys för slutförvaret under konstruktionstiden.

I en annan nyhet är upptäckten att en större jordbävning, på omkring 7,5 på Richterskalan, skett i Jönköpingstrakten för över 11 000 år sedan. Forskningsresultat från mätningar i Vättern genomförda av Martin Jacobsson vid Stockholms universitet visar vad som hände när inlandsisen drog sig tillbaka.

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, anser att de nya kunskaperna bör påverka prövningen slutförvarsansökan om att få bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. Forsmark ligger i en geotektonisk skjuvzon där risken för rörelser, och jordbävningar, är större efter nästa istid än för andra möjliga lokaliseringar av slutförvaret.

Naturskyddsföreningen och MKG har i prövningen krävt bättre och av kärnavfallsbolaget oberoende undersökningar av hur stora jordbävningar som kan påverka slutförvaret.

 

Länkar:

Nyhet på Sveriges Radio Vetenskap & Miljö:
”Gammal jordbävning nära Bollnäs väcker frågor om slutförvar” >> 

Nyhet på helahälsningland.se om jordbävningen i Bollnäs:
”Spår av jordbävning undersöks” >> 

Nyhet på Tv4 Jönköping:
”Stor jordbävning har inträffat i Vättern visar mätningar” >> 

Uppdatering: Nyhet på Sveriges Radio Vetenskap & Miljö:
"Spår efter dramatisk jordbävning i Vättern", 140403 >> 

Nyhet på MKG:s hemsida om SGU:s kompletteringsyttrande, 130221 >>

Logga in