4 november 2013 |

MKG arrangerar fem senhöstseminarier

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, arrangerar fem kärnavfallsseminarier i november och december i Stockholm. Seminarierna kommer att handla om den pågående prövningen av slutförvarsansökan för använt kärnbränsle, om naturvärden i Forsmark, om finansieringssystemet och om hur kärnavfallsfrågan hanteras i Storbritannien. Ingen föranmälan behövs annat än om du önskar sopplunch innan seminariet.

Uppdatering: Nu finns länkar till nyheter om seminarierna att hitta längst ner på sidan!

Tid: Vegetarisk sopplunch från kl.12:00, därefter seminarium kl.12:30-13:30 (OBS! Den 21/11 börjar seminariet kl.14 utan lunch)
Plats: Naturskyddsföreningens kansli, Åsögatan 115, 2 tr, Stockholm. T-banestation Medborgarplatsen
Anmälan för soppa: Om du önskar soppa innan seminariet anmäler du dig till christine.anvegard(at)mkg.se senast tre dagar innan.

 

14 november
Varför drar slutförvarsprövningen ut på tiden?
Sedan 2011 då kärnavfallsbolaget SKB lämnade in sin ansökan om att få bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle har granskningen befunnit sig i en kompletteringsfas. Både hos mark- och miljödomstolen som granskar ansökan enligt miljöbalken och hos Strålsäkerhetsmyndigheten enligt kärntekniklagen. På seminariet beskrivs den prövning som pågår. Förklaringar ges till varför det tar så lång tid. Dessutom kommer Naturskyddsföreningen och MKG:s senaste yttrande från den 15 oktober att presenteras, som bl.a. innehåller frågeställningar om osäkerheterna med de tekniska barriärerna samt bristen av redovisningar av alternativa metoder. 

21 november
Storbritanniens kärnavfallssituation (OBS! Tid: kl.14-15, ej sopplunch)
David Lowry är konsult med inriktning på kärntekniska frågor. Han är medlem i den oberoende expertgruppen Nuclear Waste Advisory Associates, NWAA, som ger råd och information till beslutsfattare om riskerna med kärnavfall. På seminariet kommer David att ge en bild av kärnavfallssituationen i Storbritannien.

28 november
Naturvärden i Forsmark
Ulf Blomquist har tidigare arbetat med miljötillsyn i Tierps kommun och är bosatt på Gräsö, strax öster om Forsmark, där slutförvaret för använt kärnbränsle ska lokaliseras. Ulf kommer att berätta om de skyddade växt- och djurarterna samt den speciella miljö de lever i. Oscar Alarik, miljöjurist på Naturskyddsföreningen kommer att komplettera med juridiska synpunkter.

5 december
Ändringar av finansieringssystemet?
Björn Hedberg kommer att redovisa Strålsäkerhetsmyndighetens förslag på ändringar av det nuvarande finansieringssystemet för hanteringen och slutförvaring av kärnavfall och rivning av reaktorer. Myndigheten har överlämnat en rapport med förslag på ändringar av lagstiftningen till Miljödepartementet, som därefter skickat ut rapporten på remiss.

12 december
SSM och Kärnavfallsrådet i kompletteringsfasen
Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, granskar ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle enligt kärntekniklagen. På seminariet kommer myndigheten att berätta om arbetet i kompletteringsfasen.

Regeringens rådgivande organ i kärnavfallsfrågor, Kärnavfallsrådet, deltar som remissinstans i domstolens granskning av slutförvarsansökan enligt miljöbalken. På seminariet får du höra om de frågor som rådet lyfter sina kompletteringsyttranden till domstolen.

 

Länkar:

Inbjudan som pdf >>

Mer information finns bland länkarna i kalendernyheterna:

Varför drar slutförvarsprövningen ut på tiden? 131114 >> 

Storbritanniens kärnavfallssituation, 131121 >>

Naturvärden i Forsmark, 131128 >>

Ändringar av finansieringssytemet?, 131205 >> 

SSM och Kärnavfallsrådet i kompletteringsfasen, 131212 >>

Logga in