5 maj 2011 |

MKG och Oss på Forum on Stakeholder Confidence’s workshop i Gimo

OECD:s kärnenergibyrå Nuclear Energy Agency, NEA, anordnade den 4-6 maj en workshop för nätverket Forum on Stakeholder Confidence, FSC, i Gimo, Östhammars kommun. Workshopen fokuserar på det svenska slutförvarsprogrammets framtid.  Tanken med FSC är att ge en möjlighet till ökad dialog mellan olika länder och deras slutförvarsprogram.

Värdar för årets Forum on Stakeholder Confidence workshop är Kärnavfallsrådet, Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, Östhammars kommun, Oskarshamns kommun och kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB. Workshopen arrangeras i Gimo, Östhammars kommun, den 4-6 maj.  Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, deltog i en programpunkt där olika aktörer ska reflektera över hur arbetet för ett slutförvar för använt kärnbränsle har utvecklats under 30 år. Opinionsgruppen för säker slutförvaring, Oss deltog med en dragning om hur de upplevt samrådsprocessen inför SKB:s ansökan om ett slutförvar. Programmet för mötet och föreningarnas presentationer finns att ladda ner nedan.

 

Länkar:

Program för mötet >>

Presentation av Johan Swahn, kanslichef på MKG: ”Reflections on dialogue and consultation in the process of developing a Swedish repository for spent nuclear fuel”, 110505 >>

Skriftlig redogörelse till ”Reflections on dialogue and consultation in the process of developing a Swedish repository for spent nuclear fuel”, 110505 >>

Presentation av Kenneth Gunnarsson, ordförande i Opinionsgruppen för säker slutförvaring, Oss >>

Mer information om Forum on Stakeholder Confidence (FSC) >>

Logga in