3 april 2013 |

Naturskyddsföreningen: SKB säger nej till alternativa slutförvar av radioaktivt avfall

Industrins kärnavfallsbolag SKB säger nej till att komplettera ansökan för att få bygga ett slutförvar för radioaktivt avfall i Forsmark. Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning MKG ställde ett stort antal krav på kompletteringar i sitt yttrande på ansökan, synpunkter som till stora delar sammanföll med yttranden från Strålsäkerhetsmyndigheten och Kärnavfallsrådet.

- Det handlar om det farligaste radioaktiva avfallet från kärnkraften som bör hållas isolerat från människa och miljö i hundratusentals år, och då krävs en grundlig miljöprövning.  Det är oerhört märkligt att SKB underlåtit att utreda fler alternativ. Det är en nonchalant attityd av bolaget att inte ta forskarnas synpunkter på kopparkapslarnas brister på allvar, säger Svante Axelsson, generalsekreterare i Naturskyddsföreningen.

Naturskyddsföreningen och MKG anser att det inte är klart att SKB:s metod att slutförvara det använda kärnbränslet i kopparkapslar är säker. Det största hotet är att det saknas vetenskapliga undersökningar som kan bevisa att den kopparkapsel och den omgivande lerbuffert som ska skydda kopparytan fungerar som det är tänkt. Istället borde SKB utreda den alternativa slutförsvarmetoden med djupa borrhål. Det innebär att det radioaktiva avfallet deponeras i tre – fem kilometer djupa hål i berggrunden. Det är en miljömässigt säkrare metod och ger mindre risk för intrång.

- Inom miljörörelsen är vi bekymrade för att SKB inte arbetar vetenskapligt. SKB är kraftindustrins kärnavfallsbolag och inte en institution eller myndighet. För människornas och miljöns säkerhet krävs det att SKB:s ansökan om slutförvaring kompletteras med utredningar om alternativa lösningar, säger Svante Axelsson.

 

För frågor kontakta:
Svante Axelsson, generalsekreterare Naturskyddsföreningen, 070-728 25 85
Louise Wileen Bjarke, presschef Naturskyddsföreningen, 070-884 77 28

 

Länkar:

På SKB:s hemsida kan du ladda ner SKB:s svar skickat till domstolen >>

SKB:s svar skickat till myndigheten finns att ladda ner här >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att SKB föreläggs av domstolen att lämna synpunkter på kompletteringskrav, 121107 >>

Här hittar du SSM:s kompletteringsbegäranden: Nyhet på MKG:s hemsida om att SSM skickar krav på omfattande kompletteringar, 121029 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att Naturskyddsföreningen och MKG har lämnat in sitt yttrande om kompletteringsbehov, 120601 >> 

Här kan du läsa mer om prövningen på MKG:s hemsida >>

Logga in