1 oktober 2019 |

Industrin har lämnat Plan 2019 till Riksgälden

Den beräkningsrapport som kärnkraftindustrin är ålagd att upprätta och som beskriver de kostnader densamma har för att omhänderta det använda kärnbränslet och andra radioaktiva restprodukter är nu lämnad till Riksgälden av kraftindustrins kärnavfallbolag SKB.

Rapporten lämnas numera vart tredje år och Riksgäldens granskning ska leda fram till ett regeringsbeslut om kärnavfallsavgifter och säkerheter för perioden 2021-2023. Riksgälden kommer att ha en remisshantering av ett förslag till avgifter och säkerheter under 2020. Beslutet tas mot slutet av 2020.

Länkar:

SKB Plan 2019 Kostnader från och med år 2021 för kärnkraftens radioaktiva restprodukter Underlag för avgifter och säkerheter åren 2021–2023 September 2019, 191001 >>

Läs fler nyheter som denna:
Nyhet om att ansvaret för kärnavfallsfinansiering har flyttats till Riksgälden, 180903 >>

Nyhet om att tillsynsresurserna mer än dubbleras hos Riksgälden, 181221 >>

Nyhet om regeringsbeslutet om kärnavfallsavgifter och säkerheter för 2018-2020, 171221 >>

Logga in