1 oktober 2019 |

Industrin har lämnat Plan 2019 till Riksgälden

Kraftindustrins kärnavfallsbolag uppskattar i sin senaste kostnadsberäkning att hanteringen av det radioaktiva avfallet från de svenska kärnkraftverken kommer att kosta 147 miljarder kronor.

Hittills har SKB använt 53 miljarder kronor av de medel som via avgifter betalas in från kärnkraftsindustrin till Kärnavfallsfonden. För närvarande finns 69 miljarder i fonden. Det innebär att det saknas 25 miljarder som måste betalas in för att täcka den aktuella beräkning som tagits fram av kraftindustrin.

Den 1 oktober 2019 lämnade kraftindustrins kärnavfallbolag SKB in beräkningsrapporten Plan till Riksgälden. Kärnkraftindustrin är ålagd att upprätta rapporten som ska beskriva de kostnader densamma har för att omhänderta det använda kärnbränslet och andra radioaktiva restprodukter.

Plan-rapporten lämnas vart tredje år och Riksgäldens granskning ska leda fram till ett regeringsbeslut om kärnavfallsavgifter och säkerheter för perioden 2021-2023. Riksgälden kommer att ha en remisshantering av ett förslag till avgifter och säkerheter under 2020. Beslutet tas av regeringen mot slutet av 2020.

Läs mer om Plan på MKG:s sida för kärnavfallsavgifter.


Länkar:

SKB Plan 2019 Kostnader från och med år 2021 för kärnkraftens radioaktiva restprodukter Underlag för avgifter och säkerheter åren 2021–2023 September 2019, 191001 >>

Läs fler nyheter som denna:
Nyhet om att ansvaret för kärnavfallsfinansiering har flyttats till Riksgälden, 180903 >>

Nyhet om att tillsynsresurserna mer än dubbleras hos Riksgälden, 181221 >>

Nyhet om regeringsbeslutet om kärnavfallsavgifter och säkerheter för 2018-2020, 171221 >>

Logga in