12 februari 2016 |

Remiss ute om införandet av EU:s strålskyddsdirektiv

Regeringen har gett Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, uppdraget att ge förslag på hur EU:s strålskyddsdirektiv, 2013/59/Euratom, ska implementeras i svensk lagstiftning. Den 12 februari skickade SSM ut sina förslag på remiss för insamling av synpunkter, med sista svarsdatum 5 maj 2016.

Den 20 mars 2014 gav regeringen Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, i uppdrag att ge förslag på hur EU:s strålskyddsdirektiv 2013/59/Euratom ska implementeras i svensk lagstiftning. SSM hade fram till den 31 januari 2016 att svara regeringen och EU-direktivet ska vara implementerat senast 6 februari 2018. 

SSM höll ett informationsmöte den 23 september 2015 där SSM:s förslag till ny strålskyddslag presenterades och det gavs möjligheter att ge synpunkter. Detta seminarium spelades in och finns att se på SSM:s hemsida, se länk nedan där även presentationerna från mötet kan laddas ner. 

Den 21 januari skickade SSM in ett slutbetänkande till regeringen. Normalt sett brukar regeringen remisshantera utredningsbetänkanden som rör lagändringar. I detta fall beslutade den 28 januari regeringen i stället att ge remissuppdraget till SSM i stället, och samtidigt förlänga uppdraget till den 30 juni 2016. 

Den 12 februari skickade SSM ut utredningens betänkande som en rapport på remiss för att samla in synpunkter. Senast den 5 maj ska svar lämnas.

Utredningen som SSM lämnade in till regeringen våren 2011 (SOU2011:18) om att lägga in de delar av strålskyddslagen och kärntekniklagen som rör strålning som ett kapitel i miljöbalken, ligger fortfarande och väntar på regeringens bord. Enligt SSM kommer de nya förslagen för strålskyddslagstiftningen inte att påverka den tidigare utredningen negativt.

 

Länkar:

Följebrev till SSM:s remiss om införande av EU:s strålskyddsdirektiv, 160212 >> 

SSM:s utredning om införandet av EU:s strålskyddsdirektiv >> 

Mer information på SSM:s hemsida om direktivets införande samt möjlighet att se en inspelning från SSM:s seminarium den 23 september om SSM:s förslag >> 

Presentationer från seminariet:
EU:s strålskyddsdirektiv Basic Safety Standards (EU-BSS), Åsa Wiklund >>

Införande av strålskyddsdirektivet (2013/59/EURATOM) i svensk lagstiftning, Ingvar Persson >> 


Regeringens utredningsdirektiv 140320 >>

Regeringens tilläggsdirektiv 160128 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att Naturskyddsföreningen och MKG yttrar sig över förslag till ny strålsäkerhetslagstiftning, 111014 >>

Logga in