12 juli 2016 |

SFR 2: Domstolen vill ha synpunkter på om ansökan behöver kompletteras ytterligare

Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt har skickat ut en förfrågan om kärnavfallsbolagets, SKB:s, ansökan om ett slutförvar för kortlivat rivningsavfall i Forsmark, SFR 2, behöver kompletteras ytterligare innan kungörelse utfärdas. Senast den 30 september 2016 ska remissvar lämnas till domstolen.

Kraftindustrins kärnavfallsbolag, SKB, lämnande den 1 juli 2016 in kompletteringar och svar på synpunkter på remissinstansernas kompletteringskrav på ansökan om ett slutförvar för kortlivat rivningsavfall i Forsmark, SFR 2, till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt och Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM. Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, liksom övriga remissinstanser ges tillfälle av domstolen att lämna in synpunkter på ifall kärnavfallsbolagets ansökan behöver kompletteras ytterligare innan kungörelse utfärdas. Remissvar ska lämnas till domstolen senast den 30 september 2016.

 

Länkar:

Förfrågan från domstolen till Naturskyddsföreningen och MKG om att lämna synpunkter på SKB:s komplettering av SFR-ansökan, 160712 >>

Tidigare nyheter på MKG:s hemsida:

SKB kompletterar ansökan om SFR 2, 160701 >> 

SFR 2 ska prövas av regeringen som ny anläggning, 160504 >> 

Naturskyddsföreningens och MKG:s yttrande om SFR 2 - ska ses som en ny anläggning, 150930 >>

Logga in