21 januari 2016 |

SKB kritiserar SSM:s konsultrapporter om SFR 2 – se även SSM:s tidsplan för prövningen av ansökan

Den 21 januari hölls ett möte om beredningen av kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s ansökan om tillstånd bygga till slutförvaret för kortlivat låg- och medelaktivt radioaktivt driftsavfall (SFR) i Forsmark med ett nytt slutförvar för kortlivat rivningsavfall (SFR 2). Under mötet presenterade Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, en tidsplan för prövningen av ansökan. SKB redovisade kritik av SSM:s konsultrapporter framtagna som ett underlag i prövningen. 

Den 21 januari träffades kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB och Strålsäkerhetsmyndigheten för ett möte om prövningen (”beredningen”) av SKB:s ansökan om tillstånd för ”utökad verksamhet vid anläggningen för slutförvaring av låg- och medelaktivt avfall (SFR)”. Ansökan rör i huvudsak en tillbyggnad av det nuvarande slutförvaret för kort låg- och medelaktivt radioaktivt driftsavfall (SFR) med ett nytt slutförvar för kortlivat rivningsavfall (SFR 2). Men eftersom det inte finns ett miljöbalkstillstånd för det gamla SFR gäller även ansökan den befintliga anläggningen.

På mötet önskade SKB förtydliganden av SSM:s kompletteringsbegäran som skickades i december, både enligt miljöbalken och kärntekniklagen. SKB har tidigare meddelat att svar på begäran kommer att lämnas den 1 juli. På mötet presenterade SSM också sin tidsplan för beredningen av ansökan, se länk nedan. Enligt nuvarande plan sker SSM:s kungörelse vid årskiftet 2016/2017. 

Under mötet meddelade SSM att de har för avsikt att skicka in en promemoria som redovisar misstänkta missförstånd i SSM:s konsultrapporter som rör utbyggnaden av SFR. Enligt SKB har konsulterna inte gått tillräckligt djupt i underlaget, de har missförstått SKB:s redovisning och rapporteringen i rapporterna har varit otydlig. PM:et har senare skickats in och finns nedan.

 

Länkar: 

Mötesanteckningar från 21 januari >>

SSM:s tidplan, 160221 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att SSM yttrar sig om kompletteringsbehovet för ansökan om SFR 2, 151216 >>

Uppdatering:
Följebrev >>
Bilaga: SKB:s PM om förtydliganden relaterat till konsultrapporter, 160219 >>

Logga in