16 mars 2012 |

SKB meddelar att komplettering om kopparkorrosion kommer den 16 april

SKB har meddelat att bolaget kommer att skicka sitt svar på Strålsäkerhetsmyndighetens, SSM:s, begäran om mer information om korrosion av koppar i syrgasfritt vatten den 16 april.

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, begärde den 14 februari kompletterande information eller en tidplan med tillhörande strategi för dess framtagande, angående korrosion av koppar i syrgasfritt vatten. Detta som underlag i prövningen av kraftindustrins kärnavfallsbolags, SKB:s, ansökan om ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle.

SKB har den 16 mars meddelat SSM att de arbetar med de analyser som kommer att utgöra underlaget till den begärda kompletteringen och att de planerar att skicka in kompletteringen till SSM den 16 april i år. Brevet finns nedan och kan tolkas som att bolaget anser sig ha all information som myndigheten begär redan nu och att det inte finns behov att att redovisa en strategi för att ta fram den efterfrågade kompletteringen.

Länkar

SKB:s svar på SSM:s begäran 120316 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att SSM begär komplettering av SKB om kopparkorrosion i syrgasfritt vatten, 120214 >>

SSMs begäran om komplettering, 120214 >>

Aktuellt i tillstådsprocessen på SKB:s hemsida >>

Uppdatering:
Nyhet på MKG:s hemsida om att SKB skickar kompletteringen, 120416 >> 

Logga in