21 september 2020 |

SSM: Clab och SFR strålsäkra till 2028

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) gör bedömningen att mellanlagret för använt kärnbränsle, Clab, och förvaret för låg- och medelaktivt avfall, SFR, kan drivas vidare strålsäkert till år 2028. 

Enligt kärntekniklagen ska en återkommande helhetsbedömning göras minst vart tionde år över huruvida kärnkraftsindustrins avfallsbolag SKB kan driva Clab och SFR strålsäkert. Den 21 september 2020 meddelade myndigheten SSM att en sådan bedömning nu är klar. Myndigheten har identifierat brister, som beskrivs som små, och menar att bolaget kan driva anläggningarna strålsäkert fram till 2028. 

Bristerna handlar enligt SSM framförallt om att SKB:s redovisning inte gått tillräckligt djupt och att slutsatser inte varit tillräckligt underbyggda. Enligt SSM har dessa brister liten betydelse för strålsäkerheten, men myndigheten anser att de bör åtgärdas till nästa helhetsbedömning som ska ske senast år 2028.

Föreläggande från SSM gällande helhetsbedömning för SKB-s anläggningar Clab och SFR, 200917 >>

Huvudrapport granskning av återkommande helhetsbedömning av SKB AB, Clab och SFR, 200818 >>

 

Länkar:

Nyhet om SSM:s återkommande säkerhetsbedömning på myndighetens hemsida, 200921 >>

Logga in