2 oktober 2018 |

SSM firade 10 år med en nationell strålsäkerhetsdag

Den 1 juli 2008 lades de två tidigare myndigheterna på strålsäkerhetsområdet – Statens strålskyddsinstitut, SSI, och Statens kärnkraftinspektion, SKI – ner och istället bildades Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM. För att uppmärksamma det tioåriga jubiléet arrangerade SSM en nationell strålsäkerhetsdag i Stockholm den 2 oktober. Dagen innehöll bl.a. diskussioner om skillnader och likheter i den vetenskapliga granskningen av slutförvar i Schweiz, Finland och Sverige. 

Med anledning av Strålsäkerhetsmyndighetens tioåriga jubileum arrangerades en nationell strålsäkerhetsdag i Stockholm den 2 oktober. Dagen inleddes med tre presentationer om vilka skillnader och likheter det finns i de vetenskapliga granskningarna av slutförvaren för använt kärnbränsle/högaktivt kärnavfall i Schweiz, Finland och Sverige. Till skillnad från Sverige och Finland som kommit längre i sitt arbete med ett slutförvar, så befinner sig Schweiz fas då de letar efter bästa plats. Medan representanten från den schweiziska strålsäkerhetsmyndigheten ENSI i sin presentation riktade in sig på tekniska och platsrelaterade utmaningar för sitt slutförvar så talade Strålsäkerhetsmyndigheten om myndighetens egna utmaningar, så som att hantera meningsskiljaktigheter i granskningsprocessen. Diskussioner om de aktuella frågorna rörande riskerna för kopparkorrosion som den svenska miljödomstolen efterfrågat mer vetenskapligt underlag om diskuterades inte.

Dagen fortsatte med frågor om säkerhetskulturens utveckling inom kärnkraft och sjukvård samt om den långsiktiga kompetensförsörjningen – vad behöver göras och vem tar ansvar? Dagen avslutades med några ord av Mats Persson, generaldirektör på Strålsäkerhetsmyndigheten, om myndighetens framtidsutmaningar 2030.

 

Länkar:

SSM:s youtubekanal där seminariet går att se i efterhand >> 

Seminariets program >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att den nya Strålsäkerhetsmyndigheten är bildad, 080701 >> 

En del av dagens presentationer finns här för nedladdning: 

Slutförvaring av använt kärnbränsle – vilka skillnader och likheter finns i den vetenskapliga granskningen av slutförvar i Schweiz, Finland och Sverige?

 Ansi Gerhardsson, enhetschef, Strålsäkerhetsmyndigheten >>

 Jussi Heinonen, avdelningschef, finska strålsäkerhetsmyndigheten STUK >>

  Felix Altorfer, avdelningschef schweiziska kärnkraftsmyndigheten ENSI  >>


Säkerhetskulturens utveckling inom kärnkraft och sjukvård det senaste decenniet – hur långt har vi kommit och vilka utmaningar finns framåt? 

-       Lars Axelsson, utredare, Strålsäkerhetsmyndigheten

-       Fredrik Hassel, ställföreträdare generaldirektör Strålsäkerhetsmyndigheten

  Marita Danielsson, med dr och chefsjuksköterska, Region Östergötland >>

  Eva Halldén, VD, Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB)
 

Långsiktig kompetensförsörjning på strålsäkerhetsområdet – vad behöver göras och vem tar ansvar? 

 Anneli Hällgren, avdelningschef, Strålsäkerhetsmyndigheten >>

-       Maria Ohlman, Miljö- och energidepartementet

-       Johan Dasht, VD, OKG

-       Eva Forsell Aronsson, professor, Göteborgs universitet

-       Leif Åhman, prefekt, Chalmers tekniska högskola
 

Framtidsutmaningar 2030 – myndighetens strategiska inriktning för att möta samhällets förväntningar 2030

-       Mats Persson, generaldirektör, Strålsäkerhetsmyndigheten

 

 

Logga in