30 mars 2016 |

SSM har fått uppskov till den 30 juni för yttrande till domstolen

Den 29 januari kungjorde Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt ansökan om ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle. Domstolen skickade ut ansökan på remiss för synpunkter i sakfrågor med slutdatum den 30 mars. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har den 30 mars begärt och fått uppskov till den 30 juni. Flera andra remissinstanser hos domstolen har också fått uppskov, men till 31 maj. Naturskyddsföreningen och MKG planerar att att skicka in ett gemensamt och samordnat yttrande till domstolen och SSM till den 30 april.

Ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle är utskickad av både mark- och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, på remiss för insamlande av synpunkter i sak. SSM har slutdatumet 30 april och domstolen den 30 mars. SSM är även remissinstans i prövningen hos domstolen, och kommer att svara på domstolens remiss. Den 30 mars ansökte SSM om uppskov till den 30 juni med att lämna in sitt yttrande vilket domstolen godkänt.

Flera andra remissinstanser har också begärt och fått uppskov. Kärnavfallsrådet och ska svara senast 31 maj. Likaså Östhammar och Oskarshamns kommuner samt Naturskyddsföreningen Uppsala län. Naturvårdsverket ska svara senast den 20 maj. Naturskyddsföreningen och MKG planerar att lämna in sitt yttrande senast den 30 april. Samma yttrande skickas till SSM som svar på myndighetens remiss i sak.

 

Länkar:

Nyhet på MKG:s hemsida om att Naturskyddsföreningen och MKG och andra aktörer har fått förlängd remisstid för yttrande till domstolen, 160316 >>

Domstolens beslut om förlängd svarstid för SSM >>

Här hittar du alla aktbilagor som finns i prövningen >>

Logga in